Polfenon

Polfenon

Substancją czynną leku Polfenon jest propafenon, który należy do grupy leków przeciwarytmicznych. Wskazania do stosowania Objawowe tachyarytmie nadkomorowe: – częstoskurcz węzłowy; – częstoskurcz nadkomorowy u pacjentów z zespołem Wolfa-Parkinsona-White’a (WPW); – napadowe migotanie przedsionków. Zagrażająca życiu, ciężka, objawowa tachyarytmia komorowa (tachyarytmia to niemiarowa akcja serca, której towarzyszy przyspieszona akcja serca). Jaki jest skład , jakie substancje zawiera? Substancją czynną leku jest propafenonu chlorowodorek. Każda tabletka zawiera odpowiednio 150 mg lub … Czytaj dalej

Propafenone Orion

Propafenone Orion należy do grupy leków nazywanych lekami przeciwarytmicznymi. Propafenone Orion spowalnia pracę serca i pomaga regulować jego bicie. Tabletki Propafenone Orion są stosowane w leczeniu i zapobieganiu zaburzeń rytmu serca (arytmii). Jaki jest skład , jakie substancje zawiera? – Substancją czynną leku jest propafenonu chlorowodorek 150 mg lub 300 mg na tabletkę. – Pozostałe składniki rdzenia tabletki to: celuloza mikrokrystaliczna, skrobia kukurydziana, karboksymetyloskrobia sodowa (typu A), powidon K30, i … Czytaj dalej

Rytmonorm

Lek Rytmonorm jest wskazany: – w objawowych tachyarytmiach nadkomorowych wymagających leczenia, takich jak: częstoskurcz węzłowy, częstoskurcz nadkomorowy u pacjentów z zespołem Wolffa-ParkinsonaWhite`a (WPW) lub napadowe migotanie przedsionków. – w ciężkiej objawowej tachyarytmii komorowej, jeśli lekarz uzna ją za zagrażającą życiu. UWAGA. Lek Rytmonorm w postaci roztworu do wstrzykiwań jest przeznaczony wyłącznie do stosowania w lecznictwie zamkniętym. Propafenonu chlorowodorek – substancja czynna leku Rytmonorm – ma działanie przeciwarytmiczne, to znaczy przywraca … Czytaj dalej

Tonicard

Tonicard należy do grupy leków zwanych lekami antyarytmicznymi. Substancją czynną jest propafenonu chlorowodorek. Lek Tonicard spowalnia akcję serca i pomaga regulować tętno. Lek Tonicard służy do leczenia pewnych zaburzeń rytmu serca (arytmia): • Objawowa tachyarytmia nadkomorowa wymagająca leczenia. • Ciężka objawowa tachyarytmia komorowa, jeśli uznana przez lekarza za zagrażającą życiu. Jaki jest skład , jakie substancje zawiera? Substancją czynną leku jest propafenonu chlorowodorek. Tonicard,150 mg, tabletki powlekane: Jedna tabletka zawiera … Czytaj dalej