Condyline

Lek Condyline zawiera substancję czynną podofilotoksynę – jeden ze składników podofiliny – powodującą martwicę kłykcin kończystych. Lek Condyline działa szybciej i skuteczniej niż podofilina, ponieważ zawiera oczyszczoną i standaryzowaną podofilotoksynę. Wskazania: Lek Condyline jest wskazany w leczeniu kłykcin kończystych Jaki jest skład , jakie substancje zawiera? 1 ml roztworu na skórę zawiera: – substancję czynną: 5 mg podofilotoksyny; – substancje pomocnicze: kwas mlekowy, sodu mleczan, etanol 100%, woda oczyszczona. Dawkowanie … Czytaj dalej

Wartec

Lek Wartec zawiera substancję czynną podofilotoksynę, należącą do leków przeciwwirusowych. Działanie podofilotoksyny polega na zahamowaniu rozwoju wirusa powodującego powstawanie brodawek płciowych i powodowanie martwicy komórek zakażonych wirusem. Lek jest wskazany w leczeniu kłykcin kończystych (brodawek) umiejscowionych na penisie u mężczyzn i zewnętrznych narządach płciowych u kobiet. Jaki jest skład , jakie substancje zawiera? Substancją czynną leku jest podofilotoksyna w dawce 1,5 mg. Pozostałe składniki to: metylu parahydroksybenzoesan, propylu parahydroksybenzoesan, kwas … Czytaj dalej