Visken

Visken zawiera substancję czynną – pindolol, który należy do grupy leków nazywanych betaadrenolitykami. Zwalniają one akcję serca oraz rozszerzają naczynia krwionośne. Lek Visken wskazany jest w: – leczeniu wysokiego ciśnienia krwi (nadciśnienia tętniczego) – zapobieganiu bólowi w klatce piersiowej (napadom dusznicy bolesnej) – leczeniu przyspieszonego rytmu serca (tachykardia zatokowa i przedsionkowa, tachykardia napadowa, tachykardia u chorych z trzepotaniem lub migotaniem przedsionków) i dodatkowych skurczów nadkomorowych serca – w leczeniu przyspieszonej … Czytaj dalej