Spis leków zawierających substancję: Okrelizumab

Ocrevus

Ocrevus to lek na receptę produkowany przez firmę Roche. Jest to koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, a substancją czynną jest Okrelizumab. Lek jest dostępny w opakowaniu fiolka 10 ml. Ocrevus jest stosowany w leczeniu stwardnienia rozsianego. Wskazany jest do stosowania u dorosłych pacjentów z rzutowymi postaciami stwardnienia rozsianego (RMS), z aktywną chorobą, definiowaną na podstawie cech klinicznych lub radiologicznych. Lek jest również wskazany do stosowania u dorosłych pacjentów z wczesną pierwotnie postępującą postacią stwardnienia rozsianego (PPMS) ocenianą na podstawie czasu trwania choroby i poziomu niesprawności, a także cech radiologicznych charakterystycznych dla aktywności zapalnej.