Rizmoic

Lek Rizmoic zawiera substancję czynną naldemedynę. Jest to lek stosowany u osób dorosłych w leczeniu zaparć spowodowanych lekami przeciwbólowymi, które są nazywane opioidami (np. morfina, oksykodon, fentanyl, tramadol, kodeina, hydromorfon, metadon). Stosowane leki opioidowe o działaniu przeciwbólowym mogą wywoływać następujące objawy: – zmniejszenie częstości wypróżniania, – twarde stolce, – ból brzucha, – ból w odbytnicy podczas wydalania twardych stolców, – odczucie obecności stolca w odbytnicy po wypróżnieniu. Lek Rizmoic może … Czytaj dalej