Tag: Lenalidomid

REVLIMID

WSKAZANIA Co to jest lek Revlimid Lek Revlimid zawiera substancję czynną „lenalidomid”. Lek ten należy do grupy leków, które wpływają na działanie układu immunologicznego. Lek Revlimid jest stosowany u dorosłych pacjentów w leczeniu: 1. Szpiczaka mnogiego. 2. Zespołów mielodysplastycznych. 3. Chłoniaka z komórek płaszcza. Szpiczak mnogi i lek Revlimid Szpiczak mnogi jest rodzajem nowotworu, który atakuje...