Lenalidomid

REVLIMID

WSKAZANIA DO STOSOWANIA Co to jest lek Revlimid Lek Revlimid zawiera substancję czynną „lenalidomid”. Lek ten należy do grupy leków, które wpływają na działanie układu immunologicznego. Lek Revlimid jest stosowany u dorosłych pacjentów w leczeniu: 1. Szpiczaka mnogiego. 2. Zespołów mielodysplastycznych. 3. Chłoniaka z komórek płaszcza. Szpiczak mnogi i lek Revlimid Szpiczak mnogi jest rodzajem nowotworu, który atakuje pewien rodzaj białych krwinek, nazywanych komórkami plazmatycznymi. Komórki te gromadzą się w szpiku kostnym i ulegają niekontrolowanym...