Lantan

FOSRENOL

Poniższy opis dotyczy postaci farmaceutycznej tabletki do żucia 500 mg, 750 mg, 1000 mg Podmiot odpowiedzialny: Shire Pharmaceutical Contracts Ltd. WSKAZANIA DO STOSOWANIA Fosrenol jest lekiem stosowanym w celu zmniejszenia stężenia fosforanów we krwi pacjentów dorosłych z przewlekłą chorobą nerek. Organizm pacjenta, którego nerki nie funkcjonują prawidłowo, nie jest w stanie kontrolować stężenia fosforanów we krwi. Zawartość fosforanów we krwi wówczas zwiększa się (jest to stan, który może być określany terminem...