Takhzyro

Substancją czynną leku TAKHZYRO jest lanadelumab. TAKHZYRO jest lekiem stosowanym u osób dorosłych i młodzieży w wieku 12 lat i starszych w celu zapobiegania napadom obrzęku naczynioruchowego u pacjentów z dziedzicznym obrzękiem naczynioruchowym (ang. hereditary angioedema, HAE). HAE to choroba przekazywana rodzinnie. Krew u osób z tą chorobą nie zawiera wystarczającej ilości białka zwanego „inhibitorem C1” lub inhibitor C1 nie działa prawidłowo. Prowadzi to do powstawania zbyt dużej ilości „kalikreiny … Czytaj dalej