Substancja czynna: Kwas octowy lodowaty
lista leków