Opis substancji opracowany przez:

Spis leków zawierających substancję: Klofarabina

Clofarabine Accord

Clofarabine Accord to lek, którego substancją czynną jest klofarabina. Klofarabina należy do grupy leków cytotoksycznych, które hamują wzrost nieprawidłowych białych krwinek i w konsekwencji prowadzą do ich śmierci. Lek Clofarabine Accord jest stosowany do leczenia dzieci (≥ 1. roku życia), młodzieży i młodych osób dorosłych do 21 lat z ostrą białaczką limfoblastyczną (ALL), gdy poprzednie terapie nie były skuteczne lub przestały być skuteczne. Produkt jest wydawany na podstawie recepty.

Clofarabine Norameda

Clofarabine Norameda to lek stosowany w leczeniu ostrej białaczki limfoblastycznej (ALL) u pacjentów, którzy nie reagują na inne leki lub u których choroba nawróciła po leczeniu. Jest to lek cytostatyczny, który działa poprzez zatrzymanie wzrostu komórek nowotworowych. Jest dostępny na receptę i jest podawany jako infuzja dożylna.

Clofarabine Vivanta

Clofarabine Vivanta to lek przeciwnowotworowy, który zawiera substancję czynną o nazwie klofarabina. Jest stosowany w leczeniu ostrej białaczki limfoblastycznej u dzieci i młodzieży, które doświadczyły nawrotu lub są oporne na leczenie po zastosowaniu co najmniej dwóch wcześniejszych standardowych cykli chemioterapii. Lek jest dostępny na receptę.

Evoltra

Lek Evoltra, znany również jako klofarabina, jest lekiem stosowanym w leczeniu ostrej białaczki limfoblastycznej (ALL) u pacjentów pediatrycznych, którzy doświadczyli nawrotu choroby lub są oporni na inną terapię. Jest to lek cytostatyczny, który działa poprzez zakłócanie syntezy DNA w komórkach nowotworowych, co prowadzi do zahamowania wzrostu i podziału komórek. Evoltra jest dostępna tylko na receptę i musi być przepisywana przez lekarza specjalistę z doświadczeniem w leczeniu białaczek.