Klobazam

FRISIUM 10

Podmiot odpowiedzialny: Sanofi-Aventis Deutschland GmbH WSKAZANIA DO STOSOWANIA Lek Frisium 10 jest lekiem przeciwlękowym i przeciwdrgawkowym z grupy leków zwanych benzodiazepinami. Lek Frisium 10 jest wskazany w leczeniu ostrych i przewlekłych stanów lękowych, szczególnie wyrażających się: wzmożonym lękiem, napięciem, wewnętrznym niepokojem, podnieceniem, rozdrażnieniem, zaburzeniami snu pochodzenia emocjonalnego, zaburzeniami psychowegetatywnymi i psychosomatycznymi (np. w obrębie układu krążenia lub układu pokarmowego). Przed podjęciem leczenia stanów lękowych połączonych z zaburzeniami nastroju lekarz ustali,...