Tag: Ketamina

KETALAR

WSKAZANIA DO STOSOWANIA Ketalar jest szybko działającym lekiem wykorzystywanym do znieczulenia ogólnego, podawanym we wstrzyknięciach dożylnych lub wstrzyknięciach domięśniowych. Ketalar jest stosowany: - jako pojedynczy środek znieczulający, do krótkich zabiegów diagnostycznych i chirurgicznych, niewymagających zwiotczenia mięśni szkieletowych; - jako wprowadzenie do znieczulenia ogólnego przed zastosowaniem innych środków znieczulających; - jednocześnie z innymi lekami znieczulającymi. Szczególne rodzaje zastosowań lub typy zabiegów: - Jeżeli bardziej wskazane jest podanie domięśniowe. - Chirurgiczne opracowanie ran, bolesne opatrunki, przeszczepy skóry...