Substancja czynna: Jednowodny dietylenotriaminopentaoctan sodu
lista leków