Tag: Jednowodny dietylenotriaminopentaoctan sodu

POLTECHDTPA

Podmiot odpowiedzialny: Narodowe Centrum Badań Jądrowych   CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? Zestaw PoltechDTPA jest przeznaczony wyłącznie do badań diagnostycznych. Jest przeznaczony do obrazowania nerek (w scyntygrafii dynamicznej do oceny wartości GFR dla każdej z nerek i oceny zaburzeń w odpływie moczu) oraz...