Opis substancji opracowany przez:

Spis leków zawierających substancję: Izoniazyd

Nidrazid

Nidrazid to lek przeciwprątkowy, który zawiera substancję czynną izoniazyd. Jest stosowany w leczeniu wszystkich płucnych i pozapłucnych postaci gruźlicy oraz w profilaktyce postaci płucnych gruźlicy. Lek jest dostępny na receptę i przeznaczony do stosowania u dorosłych oraz u dzieci powyżej 3 roku życia, które są w stanie połknąć tabletkę.

Rifamazid

Rifamazid to lek przeciwgruźliczy, który zawiera dwie substancje czynne: ryfampicynę i izoniazyd. Stosowany jest we wszystkich postaciach gruźlicy płuc i pozapłucnej. Połączenie tych dwóch substancji zapobiega zmniejszaniu się wrażliwości prątków (bakterii wywołujących gruźlicę) na lek. Jest dostępny na receptę.