Opis substancji opracowany przez:

Spis leków zawierających substancję: Florbetapir

Amyvid

Amyvid, znany również jako florbetapir (18F), to lek stosowany w diagnostyce medycznej. Jest wykorzystywany w pozytonowej tomografii emisyjnej (PET) do obrazowania złogów β-amyloidu w mózgu dorosłych osób z zaburzeniami poznawczymi oraz z podejrzeniem choroby Alzheimera. Lek jest dostępny na receptę. W Polsce lek nie jest dostępny w sprzedaży.