PoltechColloid

Produkt przeznaczony wyłącznie do diagnostyki. Preparat PoltechColloid po wyznakowaniu (połączeniu z) promieniotwórczym izotopem technetu (99mTc) znajduje zastosowanie w diagnostyce wątroby i śledziony. Ze względu na połączenie z promieniotwórczym izotopem technetu 99mTc stosowanie PoltechColloid wiąże się z narażeniem na niewielką dawkę promieniowania. Lekarz uznał, że korzyści wynikające z przeprowadzonego badania przewyższają potencjalne ryzyko związane z promieniowaniem jonizującym. Jaki jest skład , jakie substancje zawiera? − Substancją czynną leku jest cyny(II) chlorek … Czytaj dalej