Multaq

MULTAQ zawiera substancję czynną o nazwie dronedaron. Dronedaron należy do grupy leków przeciwarytmicznych, które pomagają przywrócić regularną pracę serca. MULTAQ stosuje się w przypadku zaburzeń pracy serca (nieregularne bicie serca – migotanie przedsionków) po kardiowersji przywracającej normalny rytm pracy serca. MULTAQ zapobiega nawrotom dolegliwości w postaci nieregularnego bicia serca. Lekarz prowadzący rozważy wszystkie dostępne metody leczenia przed przepisaniem pacjentowi leku MULTAQ. Jaki jest skład , jakie substancje zawiera? Substancją czynną … Czytaj dalej