Tag: Dornaza alfa

PULMOZYME

Podmiot odpowiedzialny: Roche Polska Sp. z o.o. CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? Lek Pulmozyme zawiera substancję czynną dornazę alfa (rekombinowaną ludzką dezoksyrybonukleazę 1), która jest odpowiednikiem występującego w organizmie naturalnego białka rozcinającego pozakomórkowe DNA. Dornaza alfa wytwarzana jest przy uŻyciu metod...