Delstrigo

Lek Delstrigo stosuje się w leczeniu zakażenia HIV („ludzkim wirusem upośledzenia odporności”). Należy on do grupy leków nazywanych „lekami przeciwretrowirusowymi”. Delstrigo zawiera substancje czynne: – dorawirynę – nienukleozydowy inhibitor odwrotnej transkryptazy (NNRTI) – lamiwudynę – analog nukleozydu będącego inhibitorem odwrotnej transkryptazy (NRTI) – dizoproksyl tenofowiru – analog nukleozydu będącego inhibitorem odwrotnej transkryptazy (NRTI) Lek Delstrigo jest stosowany w leczeniu zakażenia HIV u osób w wieku 18 lat i starszych. HIV … Czytaj dalej

Pifeltro

Lek Pifeltro stosowany jest w leczeniu zakażenia ludzkim wirusem upośledzenia odporności (ang. HIV, human immunodeficiency virus). Należy on do grupy leków zwanych „lekami przeciwretrowirusowymi”. Lek Pifeltro zawiera substancję czynną dorawirynę, czyli nienukleozydowy inhibitor odwrotnej transkryptazy (ang. NNRTI, non-nucleoside reverse transcriptase inhibitor). Lek Pifeltro stosowany jest w leczeniu zakażenia wirusem HIV u osób w wieku 18 lat i starszych. HIV jest wirusem, który prowadzi do wystąpienia zespołu nabytego niedoboru odporności (ang. … Czytaj dalej