Chlorowodorek etambutolu

ETHAMBUTOL TEVA

WSKAZANIA DO STOSOWANIA Ethambutol TEVA jest lekiem przeciwgruźliczym. Powoduje hamowanie namnażania i śmierć prątków wywołujących gruźlicę u ludzi i u zwierząt oraz niektórych prątków atypowych, będących przyczyną mykobakterioz. Etambutol stosuje się w skojarzeniu z innymi lekami przeciwgruźliczymi, gdyż zastosowany jako pojedynczy lek powoduje szybkie narastanie oporności prątków. Wskazania do stosowania W skojarzeniu z innymi lekami przeciwgruźliczymi: - gruźlica płuc i opłucnej (zakażenia pierwotne i wtórne); - gruźlica pozapłucna (opon mózgowo-rdzeniowych,...