Chlorowodorek acebutololu

ACEBUTOLOL AUROVITAS

WSKAZANIA DO STOSOWANIA Lek otrzymywany przez pacjenta to Acebutolol Aurovitas. Należy on do grupy leków betaadrenolitycznych. Działa poprzez spowolnienie tętna lub obniżenie ciśnienia krwi. Acebutolol Aurovitas stosuje się w przypadku: - bólu w klatce piersiowej (dławica piersiowa), - wysokiego ciśnienia krwi, - nierównego lub niezwykle szybkiego bicia serca (arytmia). SKŁAD Substancją czynną leku jest acebutolol. Acebutolol Aurovitas, 200 mg, tabletki powlekane Każda tabletka powlekana zawiera 200 mg acebutololu (w postaci acebutololu chlorowodorku). Acebutolol Aurovitas, 400...

SECTRAL

Podmiot odpowiedzialny: GEDEON RICHTER POLSKA Sp. z o.o. WSKAZANIA DO STOSOWANIA Sectral należy do grupy leków, znanej jako leki beta-adrenolityczne. Główne skutki działania leku Sectral to: zmniejszenie częstości rytmu serca (zwłaszcza w czasie wysiłku) i obniżenie ciśnienia krwi u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym. Sectral działa także antyarytmicznie. Sectral jest kardioselektywnym (wybiórczym w stosunku do serca) lekiem beta-adrenolitycznym. Hamuje głównie...

ACECOR

WSKAZANIA DO STOSOWANIA Wskazania do stosowania leku Acecor: Nadciśnienie tętnicze. Dławica piersiowa. Zaburzenia rytmu serca. Acecor jest lekiem ß-adrcnolitycznym, Wysoce selektywnym antagonistą reccptorów w mięśniu sercowym, natomiast słabiej oddziałuje na receptory 132, znajdujące się w ścianie naczyń krwionośnych i oskrzelach. Lek ten wywiera także umiarkowane działanie sympatykomimetyczne i stabilizuj ące błony komórkowe. Acecor charakteryzuje się wybiórczym działaniem na serce , umiarkowaną własną aktywnością sympatykomimetyczną, działaniem przeciwarytmicznym i stabilizującym...