Substancja czynna: Chlorek fluorometylo-[18F]-dimetylo-2-hydroksyetylo-amoniowy
lista leków