Tag: Cefoperazon

SULPERAZON

WSKAZANIA Sulperazon jest lekiem złożonym (zawiera cefoperazon z sulbaktamem), mającym postać suchego proszku, który rozpuszcza się w celu sporządzenia roztworu do wstrzykiwań i infuzji. Cefoperazon w skojarzeniu z sulbaktamem działa na drobnoustroje wrażliwe na cefoperazon. Sulperazon wskazany jest w leczeniu następujących zakażeń wywołanych przez wrażliwe drobnoustroje: - zakażenia dróg oddechowych (górnych...

CEFOBID

Podmiot odpowiedzialny: Pfizer Europe MA EEIG WSKAZANIA Substancją czynną leku Cefobid jest cefoperazon - półsyntetyczny antybiotyk z grupy cefalosporyn, o szerokim zakresie działania przeciwbakteryjnego, przeznaczony wyłącznie do podawania we wstrzyknięciach i infuzjach. Cefobid wskazany jest: • w leczeniu następujących zakażeń wywołanych przez wrażliwe drobnoustroje: – zakażenia dróg oddechowych (górnych i dolnych), –...