Substancja czynna: Butylobromek hioscyny
lista leków