Spis leków zawierających substancję: Brygatynib

Alunbrig

Alunbrig to lek na receptę, który jest inhibitorem kinazy tyrozynowej skierowanym przeciwko ALK, rearanżacji c-ros onkogenu 1 (ROS1) i receptorowi insulinopodobnego czynnika wzrostu 1 (IGF-1R). Jest stosowany w leczeniu dorosłych pacjentów z ALK-dodatnim zaawansowanym niedrobnokomórkowym rakiem płuca (NDRP), nieleczonych wcześniej inhibitorem ALK. Może być również stosowany u dorosłych pacjentów z ALK-dodatnim zaawansowanym NDRP, którzy byli wcześniej leczeni kryzotynibem.