Substancja czynna: Białka osocza ludzkiego
lista leków