Benzylopenicylina prokainowa lecytynowana

PENICILLINUM PROCAINICUM L TZF

WSKAZANIA DO STOSOWANIA Benzylopenicylinajest naturalną penicyliną należącą do grupy antybiotyków ß-laktamowych. Działa bakteriobójczo na wiele bakterii Gram-dodatnich i Gram-ujemnych. Dobrze przenika do większości tkanek i płynów ustrojowych. Wydalana jest głównie z moczem. Wskazania do stosowania Penicylina prokainowa jest wskazana w leczeniu zakażeń o umiarkowanie ciężkim przebiegu, wywoływanych przez wrażliwe szczepy bakterii. - Zakażenia wywoływane przez paciorkowce grupy A, C, H, G, L i M, pneumokoki, przebiegające bez bakteriemii jak np.: • zakażenia...