Opis substancji opracowany przez:

Spis leków zawierających substancję: Benazepryl

Benazepril Aurobindo

Zastosowanie leku: Lekkie lub umiarkowane pierwotne nadciśnienie tętnicze. Jako lek dodatkowy u pacjentów z zastoinową niewydolnością serca, u których leczenie glikozydami nasercowymi i (lub) lekami moczopędnymi jest niewystarczające (II, III i IV klasa czynnościowa wg NYHA).

Benazepril plus Stada 20/25 mg

Benazepril plus Stada 20/25 mg to lek złożony, który zawiera inhibitor konwertazy angiotensyny (ACE), benazeprylu chlorowodorek i tiazydowy lek moczopędny, hydrochlorotiazyd. Lek ten jest stosowany do leczenia nadciśnienia tętniczego. Działa poprzez rozkurczanie i poszerzanie naczyń krwionośnych, co obniża ciśnienie tętnicze i zwiększa ilość krwi odpływającej z serca. Jest dostępny na receptę.

Benazepril Stada

Benazepril Stada – wskazania: nadciśnienie tętnicze samoistne. Zastoinowa niewydolność serca – w leczeniu skojarzonym z lekami moczopędnymi, a w szczególności z glikozydami naparstnicy w przypadkach ciężkiej zastoinowej niewydolności serca.

Bupivacainum Hydrochloricum WZF 0,5%

Bupivacainum Hydrochloricum WZF 0,5 %

Bupivacainum Hydrochloricum WZF 0,5% to środek znieczulający miejscowo zawierający chlorowodorek bupiwakainy jako składnik aktywny. Stosowany jest do znieczulenia podpajęczynówkowego podczas zabiegów chirurgicznych takich jak operacje urologiczne i kończyn dolnych trwające 2-3 godziny, operacje brzuszne trwające 45-60 minut oraz cesarskie cięcia 1. Lek podaje się wstrzyknięciem do kanału kręgowego i zapewnia długotrwałe złagodzenie bólu.

Lisonid

Lisonid to lek w postaci tabletek powlekanych, zawierający benazeprylu chlorowodorek, z grupy inhibitorów konwertazy angiotensyny (inhibitory ACE). Lek ten rozszerza naczynia krwionośne, co prowadzi do obniżenia ciśnienia tętniczego. Stosowany jest w leczeniu nadciśnienia tętniczego oraz łącznie z innymi lekami w leczeniu niektórych typów niewydolności serca. Lek jest dostępny na receptę.

Lotensin

Lotensin to lek, który zawiera substancję czynną benazepril. Jest to inhibitor enzymu konwertującego angiotensynę (ACE), który pomaga kontrolować wysokie ciśnienie krwi. Lek jest stosowany w leczeniu nadciśnienia tętniczego, a także jako leczenie wspomagające w zastoinowej niewydolności serca. Lotensin jest dostępny na receptę. W przypadku postępującej przewlekłej niewydolności nerek (klirens kreatyniny 30-60 ml/min) zalecane są tabletki o dawce 10 mg.