ChondroCelect

Lek ChondroCelect zawiera autologiczne hodowlane komórki chrząstki. Produkt jest wytwarzany z małej próbki komórek chrząstki (biopsji) pobranej ze stawu kolanowego pacjenta. • Autologiczne oznacza, że własne komórki pacjenta zostały wykorzystane do wytworzenia leku ChondroCelect. • Chrząstka to tkanka obecna w każdym stawie. Chroni ona brzegi kości i umożliwia płynne ruchy w stawach. Lek ChondroCelect jest stosowany w celu naprawy pojedynczych objawowych uszkodzeń chrząstki kłykcia udowego stawu kolanowego u osób dorosłych. … Czytaj dalej