Opis substancji opracowany przez:

Spis leków zawierających substancję: Arginina

Aminoplasmal 15%

Aminoplasmal 15% to preparat w postaci roztworu do infuzji, który jest stosowany do uzupełniania odżywiania. Jest podawany bezpośrednio do żyły. Lek ten zawiera aminokwasy i elektrolity, które są niezbędne do wzrostu i regeneracji organizmu. Jest dostępny na receptę.

Aminoplasmal 15% E

Aminoplasmal 15% E to roztwór do infuzji, który uzupełnia odżywianie. Podaje się go bezpośrednio do żyły. Lek ten zawiera aminokwasy i elektrolity, które są niezbędne do wzrostu i powrotu do zdrowia. Jest dostępny na receptę.

Aramlessa

Aramlessa to lek złożony, który zawiera dwie substancje czynne: peryndopryl oraz amlodypinę. Peryndopryl działa jako inhibitor enzymu konwertującego angiotensynę (ACE), natomiast amlodypina jest antagonistą wapnia, należącym do grupy leków dihydropirydynowych. Lek jest stosowany w leczeniu nadciśnienia tętniczego oraz stabilnej choroby wieńcowej. Aramlessa jest dostępny na receptę.

Arprenessa

Arprenessa to lek stosowany w leczeniu nadciśnienia tętniczego. Może być stosowany samodzielnie lub w skojarzeniu z innymi lekami przeciwnadciśnieniowymi. Lek ten jest dostępny na receptę. Wskazania do stosowania obejmują nadciśnienie tętnicze oraz stabilną chorobę wieńcową w celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia incydentów sercowych u pacjentów z zawałem mięśnia sercowego i (lub) rewaskularyzacją w wywiadzie.

CoArprenessa

CoArprenessa to lek stosowany w leczeniu nadciśnienia tętniczego. Składa się z dwóch substancji czynnych: peryndoprylu i indapamidu. Peryndopryl należy do grupy leków nazywanych inhibitorami konwertazy angiotensyny (inhibitory ACE), które działają poprzez rozszerzanie naczyń krwionośnych, ułatwiając sercu przepompowywanie przez nie krwi. Indapamid jest lekiem moczopędnym, który zwiększa ilość moczu wydalanego przez nerki. Lek jest dostępny na receptę.

LysaKare

LysaKare to lek stosowany u pacjentów dorosłych w celu ochrony nerek przed zbędnym promieniowaniem podczas podawania leku Lutathera, który jest lekiem radioaktywnym stosowanym w leczeniu niektórych nowotworów. Lek zawiera substancje czynne, argininę i lizynę, które są dwoma różnymi aminokwasami. LysaKare jest podawany w postaci infuzji dożylnej. Jest dostępny na receptę.

Olimel N7

Olimel N7 to emulsja do infuzji, która jest dostarczana w trójkomorowym worku. W pierwszej komorze znajduje się roztwór glukozy, w drugiej — emulsja tłuszczowa, zaś w trzeciej — roztwór aminokwasów. Lek jest stosowany do dożylnego odżywiania przez rurkę dorosłych oraz dzieci w wieku powyżej 2 lat, gdy odżywianie doustne nie jest odpowiednie. Olimel N7 jest dostępny na receptę.

Parvaxor

Parvaxor to lek zawierający dwie substancje czynne: atorwastatynę i peryndopryl z argininą. Atorwastatyna jest lekiem z grupy statyn, które pomagają normalizować stężenie lipidów we krwi, natomiast peryndopryl jest inhibitorem konwertazy angiotensyny (ACE), który działa poprzez rozszerzanie naczyń krwionośnych, co ułatwia sercu pompowanie krwi. Lek jest stosowany w leczeniu nadciśnienia tętniczego oraz w celu zmniejszenia ryzyka zdarzeń sercowych u pacjentów z chorobą wieńcową. Parvaxor jest dostępny na receptę.

Presomyl

Presomyl to lek, który zawiera substancję czynną peryndopryl. Należy do grupy leków nazywanych inhibitorami enzymu konwertującego angiotensynę (inhibitory ACE). Lek ten zmniejsza wytwarzanie w organizmie substancji mogących podwyższać ciśnienie tętnicze. Ogranicza też napięcia i rozszerza naczynia krwionośne, przez co ułatwia sercu pompowanie krwi w organizmie. Jest dostępny na receptę.

Pricoron

Pricoron to lek, który działa jako inhibitor enzymu konwertującego angiotensynę (ACE). Jego działanie polega na rozszerzaniu naczyń krwionośnych, co z kolei ułatwia sercu przepompowywanie krwi. Pricoron jest stosowany w leczeniu wysokiego ciśnienia tętniczego (nadciśnienia tętniczego), a także w leczeniu niewydolności serca. Warto zaznaczyć, że Pricoron 2,5 mg oraz 5 mg są stosowane wyłącznie w leczeniu niewydolności serca. Lek ten może również zmniejszyć ryzyko wystąpienia incydentów sercowych, takich jak zawał serca u pacjentów ze stabilną chorobą wieńcową (stan, w którym zaopatrzenie serca w krew jest zmniejszone lub zablokowane), a także u tych, którzy przebyli zawał serca lub operację mającą na celu poprawę zaopatrzenia serca w krew poprzez rozszerzenie naczyń.

Triplixam

Triplixam to lek złożony, który zawiera trzy substancje czynne: peryndopryl, indapamid i amlodypinę. Jest stosowany w leczeniu nadciśnienia tętniczego. Peryndopryl należy do grupy leków nazywanych inhibitorami enzymu konwertującego angiotensynę (ACE), indapamid jest lekiem moczopędnym, a amlodypina należy do antagonistów wapnia. Lek jest dostępny na receptę.