Ondexxya

Lek Ondexxya zawiera substancję czynną andeksanet alfa. Odwraca on działanie niektórych leków przeciwzakrzepowych nazywanych inhibitorami czynnika Xa (apiksaban lub rywaroksaban). Inhibitory czynnika Xa są podawane w celu zapobiegania tworzeniu się zakrzepów w naczyniach krwionośnych. Lekarz może zdecydować o podaniu pacjentowi leku Ondexxya w celu szybkiego odwrócenia działania leku przeciwzakrzepowego w przypadku zagrażającego życiu lub niemożliwego do opanowania krwawienia. Jaki jest skład , jakie substancje zawiera? Substancją czynną leku jest andeksanet alfa. Pozostałe składniki to: Tris … Czytaj dalej