Amiodaron Hameln

Lek Amiodaron Hameln stosuje się w leczeniu nieregularnej czynności serca, nazywanej arytmią. Działanie amiodaronu polega na kontrolowaniu pracy serca, jeżeli nie jest ona prawidłowa. Amiodaron Hameln podaje się wtedy, gdy potrzebna jest szybkie działanie leku lub jeśli przyjmowanie tabletek jest niemożliwe. Lekarz wykona wstrzyknięcie leku, a stan pacjenta będzie monitorowany w szpitalu lub pod nadzorem specjalisty. Jaki jest skład , jakie substancje zawiera? Substancją czynną leku jest amiodaronu chlorowodorek. Każdy … Czytaj dalej

Amiokordin

Amiokordin należy do grupy leków przeciwarytmicznych i zalecany jest w przypadku leczenia zaburzeń akcji serca (arytmie). Amiokordin przerywa napad arytmii, zapobiega jej nawrotom oraz poprawia czynność serca. Amiokordin, roztwór do wstrzykiwań stosowany jest: – gdy konieczne jest uzyskanie szybkiego działania leku lub jeśli leczenie przy użyciu tabletek jest niemożliwe, – głównie w leczeniu ciężkich zaburzeń rytmu serca, takich jak przedsionkowe zaburzenia rytmu z szybką czynnością komór, zaburzenia akcji serca związane … Czytaj dalej

Cordarone

Lek Cordarone występuje w postaci tabletek i zawiera jako substancję czynną amiodaronu chlorowodorek. Amiodaron jest silnym lekiem przeciwarytmicznym stosowanym w leczeniu niemiarowego bicia serca. Stosuje się go w leczeniu groźnych dla życia zaburzeń rytmu serca: – zaburzeń rytmu w przebiegu zespołu Wolffa-Parkinsona-White’a – w migotaniu i trzepotaniu przedsionków, napadowych tachyarytmii nadkomorowych: częstoskurczów nadkomorowych i węzłowych, gdy inne leki nie mogą być zastosowane – komorowych zaburzeń rytmu (częstoskurcz komorowy, migotanie komór), … Czytaj dalej

Opacorden

Opacorden

Lek Opacorden zawiera amiodaron – substancję należącą do grupy leków antyarytmicznych, które pomagają przywrócić regularną pracę serca. Lek Opacorden jest stosowany w leczeniu i zapobieganiu: – zaburzeń rytmu serca w przebiegu zespołu Wolffa-Parkinsona-White’a (WPW); – migotania i trzepotania przedsionków, napadowych tachyarytmii nadkomorowych: częstoskurczu nadkomorowego i węzłowego, gdy inne leki nie mogą być zastosowane; – groźnych dla życia komorowych zaburzeń rytmu (częstoskurcz komorowy, migotanie komór), gdy inne leki antyarytmiczne są nieskuteczne. … Czytaj dalej