Tag: Amfoterycyna B

Jest to organiczny związek chemiczny pochodzenia naturalnego, antybiotyk przeciwgrzybiczy wytwarzany przez bakterie z rodzaju Streptomyces. Skuteczny w walce z zakażeniami, pochodzącymi od Candida albicans (np. drożdżyca amerykańska), a także w niektórych grzybicach (np. histoplazmoza, kryptokokoza czy grzybica układu pokarmowego.

Poniżej znajduje się lista leków zawierających ten związek jako substancję czynną.

FUNGIZONE

WSKAZANIA Lek Fungizone jest proszkiem do sporządzania roztworu do infuzji. Substancją czynną leku jest amfoterycyna B, która jest antybiotykiem stosowanym w leczeniu zakażeń grzybiczych. Fungizone stosuje się w leczeniu pacjentów z nasilającymi się, mogącymi zagrażać życiu zakażeniami grzybiczymi. SKŁAD Substancją czynną leku jest amfoterycyna B. I fiolka zawiera 50 mg...

AMBISOME

WSKAZANIA AmBisome jest antybiotykiem przeciwgrzybiczym. Substancją czynną leku AmBisome jest amfoterycyna B. AmBisome jest podawany w infuzji dożylnej (przez kroplówkę) w szpitalu przez lekarza lub pielęgniarkę. Wskazania do stosowania leku AmBisome • Zakażenia grzybicze jednego lub więcej narządów wewnętrznych ciała. AmBisome jest...

XARTAN HCT

Podmiot odpowiedzialny: Adamed Sp. z o.o. WSKAZANIA Lek Xartan HCT jest skojarzeniem antagonisty receptora angiotensyny II (losartanu) i leku moczopędnego (hydrochlorotiazydu). Lek Xartan HCT wskazany jest w leczeniu pierwotnego nadciśnienia tętniczego (wysokiego ciśnienia tętniczego). SKŁAD Substancją czynną leku jest amfoterycyna B. 1 ml koncentratu do sporządzania zawiesiny zawiera 5...

ABELCET

Podmiot odpowiedzialny: Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o. WSKAZANIA Abelcet jest zalecany w leczeniu ciężkich inwazyjnych zakażeń grzybiczych, takich jak kandydoza, aspergiloza, kryptokokowe zapalenie opon mózgowych oraz rozsiana kryptokokoza u pacjentów z HIV, fuzarioza, zygomikoza, blastomikoza i kokcydioidomikoza. Grzyby występują w naturalnym środowisku i zwykle nie wywołują zakażeń. Jednak...