Amfoterycyna B

Jest to organiczny związek chemiczny pochodzenia naturalnego, antybiotyk przeciwgrzybiczy wytwarzany przez bakterie z rodzaju Streptomyces. Skuteczny w walce z zakażeniami, pochodzącymi od Candida albicans (np. drożdżyca amerykańska), a także w niektórych grzybicach (np. histoplazmoza, kryptokokoza czy grzybica układu pokarmowego.

Poniżej znajduje się lista leków zawierających ten związek jako substancję czynną.

FUNGIZONE

WSKAZANIA DO STOSOWANIA Lek Fungizone jest proszkiem do sporządzania roztworu do infuzji. Substancją czynną leku jest amfoterycyna B, która jest antybiotykiem stosowanym w leczeniu zakażeń grzybiczych. Fungizone stosuje się w leczeniu pacjentów z nasilającymi się, mogącymi zagrażać życiu zakażeniami grzybiczymi. SKŁAD Substancją czynną leku jest amfoterycyna B. I fiolka zawiera 50 mg amfo tery cyny B. Pozostałe składniki to sodu diwodorofosforan dwuwodny, disodu fosforan dwunastowodny, kwas deoksycholowy, sodu wodorotlenek...

AMBISOME

WSKAZANIA DO STOSOWANIA AmBisome jest antybiotykiem przeciwgrzybiczym. Substancją czynną leku AmBisome jest amfoterycyna B. AmBisome jest podawany w infuzji dożylnej (przez kroplówkę) w szpitalu przez lekarza lub pielęgniarkę. Wskazania do stosowania leku AmBisome • Zakażenia grzybicze jednego lub więcej narządów wewnętrznych ciała. AmBisome jest zwykle stosowany w leczeniu tych chorób, kiedy pacjent nie może być leczony amfoterycyną w innej postaci (tak...

XARTAN HCT

Podmiot odpowiedzialny: Adamed Sp. z o.o. WSKAZANIA DO STOSOWANIA Lek Xartan HCT jest skojarzeniem antagonisty receptora angiotensyny II (losartanu) i leku moczopędnego (hydrochlorotiazydu). Lek Xartan HCT wskazany jest w leczeniu pierwotnego nadciśnienia tętniczego (wysokiego ciśnienia tętniczego). SKŁAD Substancją czynną leku jest amfoterycyna B. 1 ml koncentratu do sporządzania zawiesiny zawiera 5 mg amfoterycyny B w kompleksach lipidowych. Pozostałe składniki to: L-α-dimirystoilofosfatydylocholina (DMPC), L-α-dimirystoilofosfatydyloglicerol (DMPG) (w postaci soli...

ABELCET

Podmiot odpowiedzialny: Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o. WSKAZANIA DO STOSOWANIA Abelcet jest zalecany w leczeniu ciężkich inwazyjnych zakażeń grzybiczych, takich jak kandydoza, aspergiloza, kryptokokowe zapalenie opon mózgowych oraz rozsiana kryptokokoza u pacjentów z HIV, fuzarioza, zygomikoza, blastomikoza i kokcydioidomikoza. Grzyby występują w naturalnym środowisku i zwykle nie wywołują zakażeń. Jednak w szczególnych warunkach, na przykład kiedy układ odpornościowy człowieka jest osłabiony, niektóre rodzaje grzybów mogą wywołać zakażenie. ...