Abelcet

Abelcet jest zalecany w leczeniu ciężkich inwazyjnych zakażeń grzybiczych, takich jak kandydoza, aspergiloza, kryptokokowe zapalenie opon mózgowych oraz rozsiana kryptokokoza u pacjentów z HIV, fuzarioza, zygomikoza, blastomikoza i kokcydioidomikoza. Grzyby występują w naturalnym środowisku i zwykle nie wywołują zakażeń. Jednak w szczególnych warunkach, na przykład kiedy układ odpornościowy człowieka jest osłabiony, niektóre rodzaje grzybów mogą wywołać zakażenie. Jaki jest skład , jakie substancje zawiera? Substancją czynną leku jest amfoterycyna B. … Czytaj dalej

Ambisome

AmBisome jest antybiotykiem przeciwgrzybiczym. Substancją czynną leku AmBisome jest amfoterycyna B. AmBisome jest podawany w infuzji dożylnej (przez kroplówkę) w szpitalu przez lekarza lub pielęgniarkę. Wskazania do stosowania leku AmBisome • Zakażenia grzybicze jednego lub więcej narządów wewnętrznych ciała. AmBisome jest zwykle stosowany w leczeniu tych chorób, kiedy pacjent nie może być leczony amfoterycyną w innej postaci (tak zwaną amfoterycyną nieliposomalną) lub jej nie toleruje. • Podejrzenie zakażenia grzybiczego u … Czytaj dalej

Fungizone

Lek Fungizone jest proszkiem do sporządzania roztworu do infuzji. Substancją czynną leku jest amfoterycyna B, która jest antybiotykiem stosowanym w leczeniu zakażeń grzybiczych. Fungizone stosuje się w leczeniu pacjentów z nasilającymi się, mogącymi zagrażać życiu zakażeniami grzybiczymi. Jaki jest skład , jakie substancje zawiera? Substancją czynną leku jest amfoterycyna B. I fiolka zawiera 50 mg amfo tery cyny B. Pozostałe składniki to sodu diwodorofosforan dwuwodny, disodu fosforan dwunastowodny, kwas deoksycholowy, … Czytaj dalej

Xartan HCT

Xartan HCT

Lek Xartan HCT jest skojarzeniem antagonisty receptora angiotensyny II (losartanu) i leku moczopędnego (hydrochlorotiazydu). Lek wskazany jest w leczeniu pierwotnego nadciśnienia tętniczego (wysokiego ciśnienia tętniczego). Jaki jest skład , jakie substancje zawiera? Substancją czynną leku jest amfoterycyna B. 1 ml koncentratu do sporządzania zawiesiny zawiera 5 mg amfoterycyny B w kompleksach lipidowych. Pozostałe składniki to: L-α-dimirystoilofosfatydylocholina (DMPC), L-α-dimirystoilofosfatydyloglicerol (DMPG) (w postaci soli sodowej i amonowej), sodu chlorek (sól), woda do … Czytaj dalej