Opis substancji opracowany przez:

Spis leków zawierających substancję: Albiglutyd

Eperzan

Eperzan to lek na receptę, który jest stosowany w leczeniu dorosłych pacjentów z cukrzycą typu 2. Ten lek jest stosowany, gdy dieta i aktywność fizyczna nie wystarczają do odpowiedniej kontroli glikemii u pacjentów, u których stosowanie metforminy uznano za niewłaściwe. Eperzan może być również stosowany w leczeniu skojarzonym z innymi lekami obniżającymi poziom glukozy, w tym insuliną podstawową, gdy te leki, w połączeniu z dietą i aktywnością fizyczną, nie zapewniają odpowiedniej kontroli glikemii.