Tag: Adenozyna

ADENOSINE KABI

Podmiot odpowiedzialny: Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o. WSKAZANIA DO STOSOWANIA Adenosine Kabi zawiera adenozynę. Należy do grupy leków przeciwarytmicznych. Adenosine Kabi działa przez spowolnienie impulsów elektrycznych pomiędzy górnymi i dolnymi jamami serca. To spowalnia szybkie lub nieregularne bicie serca zwane arytmią. Adenosine Kabi jest wskazany do stosowania u dorosłych pacjentów: - w diagnostyce rodzaju arytmii (nieregularnego bicia serca) występującej u pacjenta; - w przywracaniu normalnego rytmu serca w...