Adenosine Kabi

Adenosine Kabi zawiera adenozynę. Należy do grupy leków przeciwarytmicznych. Adenosine Kabi działa przez spowolnienie impulsów elektrycznych pomiędzy górnymi i dolnymi jamami serca. To spowalnia szybkie lub nieregularne bicie serca zwane arytmią. Adenosine Kabi jest wskazany do stosowania u dorosłych pacjentów: – w diagnostyce rodzaju arytmii (nieregularnego bicia serca) występującej u pacjenta; – w przywracaniu normalnego rytmu serca w pewnego rodzaju arytmiach, zwanych napadowym częstoskurczem nadkomorowym lub zespołem Wolffa-Parkinsona-White’a. Jaki jest … Czytaj dalej