Tag: Abcyksymab

REOPRO

Podmiot odpowiedzialny: Janssen Biologics B.V.  CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? Co to jest lek ReoPro? Substancja czynna leku, abcyksymab, jest mysim przeciwciałem monoklonalnym. Przeciwciała monoklonalne są to białka, które rozpoznają i wiążą się ze specyficznymi białkami. ReoPro należy do grupy leków przeciwzakrzepowych i przez wiązanie...