Abcyksymab

REOPRO

Podmiot odpowiedzialny: Janssen Biologics B.V.  WSKAZANIA DO STOSOWANIA Co to jest lek ReoPro? Substancja czynna leku, abcyksymab, jest mysim przeciwciałem monoklonalnym. Przeciwciała monoklonalne są to białka, które rozpoznają i wiążą się ze specyficznymi białkami. ReoPro należy do grupy leków przeciwzakrzepowych i przez wiązanie się ze specyficznymi białkami we krwi zapobiega powstawaniu zakrzepów. W jakim celu stosuje się lek ReoPro? Lek ReoPro stosuje się u pacjentów poddawanych zabiegowi angioplastyki...