Substancja czynna: 6-merkaptopuryna
lista leków

Merkaptopuryna – lek przeciwnowotworowy i immunosupresyjny stosowany w leczeniu niektórych białaczek i chorób autoimmunologicznych.

6-merkaptopuryna jest tioanalogiem zasad purynowych adeniny i hipoksantyny i spełnia rolę antymetabolitu. Włączając się w szlak biosyntezy nukleotydów purynowych, powoduje zahamowanie replikacji DNA.

Merkaptopuryna konkuruje z hipoksantyną i guaniną o fosforybozylotransferazę hipoksantynowo-guanylową i ulega przemianie do monofosforanu tioinozyny (TIMP), który blokuje reakcje związane z kwasem inozynowym (IMP). S-metylotransferaza przekształca TIMP do monofosforanu metylotioinozyny (MTIMP). TIMP i MTIMP hamują amidotransferazę glutamino-5-fosforybozylopirofosforanową, która jest pierwszym enzymem szlaku syntezy nukleotydów purynowych[8].

Wskazania do stosowania 6-merkaptopuryny:

  • leczenie ostrych białaczek; wybrane przypadki – leczenie paliatywne i u starszych osób,
  • eczenie podtrzymujące remisję ostrej białaczki limfoblastycznej,
  • leczenie niektórych innych chorób,
  • choroby autoimmunologiczne,
  • łuszczycowe zapalenie stawów,
  • choroba Crohna i wrzodziejące zapalenie jelita grubego.

MERCAPTOPURINUM VIS

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Merkaptopuryna jest lekiem cytotoksycznym czyli hamującym podział komórek i działa toksycznie na komórki szybko dzielące się. Stosowana jest aby uzyskać brak objawów choroby i w leczeniu podtrzymującym, w: - ostrej białaczce limfoblastycznej (nadmierny przyrost limfocytów), - ostrej białaczce mieloblastycznej (nadmierny przyrost...