Opis substancji opracowany przez:

Spis leków zawierających substancję: 6-merkaptopuryna

Mercaptopurinum VIS

Mercaptopurinum VIS to lek cytostatyczny, który zawiera substancję czynną merkaptopurynę. Jest stosowany w celu wywołania remisji i w leczeniu podtrzymującym w ostrej białaczce limfoblastycznej, ostrej białaczce mieloblastycznej oraz przewlekłej białaczce granulocytowej. Może być również stosowany w leczeniu wrzodziejącego zapalenia jelita grubego i choroby Leśniowskiego-Crohna. Jest dostępny na receptę.