Mercaptopurinum VIS

Merkaptopuryna jest lekiem cytotoksycznym czyli hamującym podział komórek i działa toksycznie na komórki szybko dzielące się. Stosowana jest aby uzyskać brak objawów choroby i w leczeniu podtrzymującym, w: – ostrej białaczce limfoblastycznej (nadmierny przyrost limfocytów), – ostrej białaczce mieloblastycznej (nadmierny przyrost mieloblastów czyli niedojrzałych krwinek białych). Może być stosowana w przewlekłej białaczce granulocytowej (nadmierny przyrost granulocytów). Lek stosowany w leczeniu wrzodziejącego zapalenia jelita grubego i choroby Leśniowskiego – Cohna (choroba … Czytaj dalej