IodoMet-123I

Produkt przeznaczony wyłącznie do diagnostyki. IodoMet-123I jest sterylnym, bezbarwnym roztworem przeznaczonym do podawania dożylnego. IodoMet-123I zawiera 3-[123I]jodo-α-metylo-L-tyrozynę i jest radiofarmaceutykiem stosowanym: 1. Diagnostyka guzów mózgu, w tym – w różnicowaniu rozrostu nowotworowego od zmian o innym charakterze – w rozpoznawaniu wznowy guzów mózgu – w ocenie masy resztkowej, – w planowaniu zabiegu chirurgicznego, – w planowaniu i monitorowaniu radioterapii, – przy wyborze optymalnego miejsca do pobrania materiału podczas biopsji stereotaktycznej, … Czytaj dalej