Tag: 13C-mocznik

Leki zawierające 13c-mocznik

13c-mocznik jest substancją wykorzystywaną w diagnostyce w tzw. testach oddechowych. Wykorzystuje się go do oznaczenia obecności bakterii Helicobacter pylori (H. pylori)

Substancja ta umożliwia diagnozę zakażenia H. pylori. Na podstawie 13c-mocznik produkowane są akcesoria diagnostyczne o wysokiej czułości i swoistości oraz doskonałych wynikach. Pozwala na wiarygodny test w ocenie eradykacji H. pylori w ocenie po leczeniu.

.

Zapoznaj się z listą leków zawierających substancję czynną 13c-mocznik.

HELICOBACTER TEST INFAI

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - WSKAZANIA DO STOSOWANIA Test INFAI Helicobacter przeznaczony jest wyłącznie do diagnostyki. Jest to test oddechowy dla młodzieży w wieku od 12 lat i dorosłych do stwierdzenia w żołądku bakterii Helicobacter pylori. Dlaczego należy zastosować Test INFAI Helicobacter? W celu stwierdzenia możliwości żołądkowego zakażenia...

PYLOBACTELL

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - WSKAZANIA DO STOSOWANIA Pylobactell jest testem oddechowym. Wykorzystuje się go do oznaczenia obecności bakterii Helicobacter pylori (H. pylori) w jelicie (żołądku i przylegającym do niego fragmencie jelita). Bakteria ta może być przyczyną Pani/Pana dolegliwości żołądkowych. Pana/Pani lekarz zalecił przeprowadzenie testu oddechowego Pylobactell...