SIMDAX


Lekarstwo

Podmiot odpowiedzialny: Orion Corporation

OPIS DZIAŁANIA / WSKAZANIA

Simdax jest skoncentrowaną postacią leku, która musi zostać rozcieńczona przed infuzją dożylną.

Simdax zwiększa siłę, z jaką serce pompuje krew i pozwala na rozluźnienie naczyń krwionośnych. Dzięki temu zmniejsza przekrwienie w płucach i ułatwia przepływ krwi i tlenu przez ciało. Pomaga złagodzić duszność, spowodowaną ciężką niewydolnością serca.

Simdax stosowany jest w dodatkowym, krótkotrwałym leczeniu ostrych stanów niewyrównania ciężkiej przewlekłej niewydolności serca u dorosłych, u których nadal występują problemy z oddychaniem, pomimo przyjmowania innych leków, stosowanych w celu pozbycia się nadmiaru wody z organizmu.

SKŁAD

– Substancją czynną leku jest lewozymendan 2,5 mg/ml. Każdy ml koncentratu zawiera 2,5 mg lewozymendanu.

– Pozostałe składniki to: powidon, bezwodny kwas cytrynowy i etanol bezwodny.

STOSOWANIE / DAWKOWANIE

Lek Simdax przeznaczony jest wyłącznie do stosowania w szpitalu. Lek należy podawać w warunkach szpitalnych, gdzie dostępny jest odpowiedni sprzęt monitorujący oraz specjalistyczna pomoc w zakresie stosowania leków o działaniu inotropowym.

Lek Simdax zostanie podany w postaci infuzji dożylnej (w kroplówce).

Dawka oraz czas trwania leczenia będą dostosowane do indywidualnego stanu klinicznego i odpowiedzi pacjenta na leczenie.
Zwykle lek podaje się pacjentowi w postaci szybkiej infuzji (dawka nasycająca 6-12 mikrogramów/kg) przez 10 minut. Następnie pacjent otrzyma wolniejszy wlew dożylny (ciągły wlew 0,1 mikrograma/kg/min) przez okres do 24 godzin. Lekarz ustali odpowiednią dawkę leku Simdax, w zależności od masy ciała oraz czynności nerek i wątroby pacjenta.

Lekarz okresowo oceni reakcję pacjenta na leczenie lekiem Simdax (np. poprzez pomiar tętna lub ciśnienia tetniczego krwi, wykonanie badania EKG i (lub) rozmowę z pacjentem na temat samopoczucia) i, w razie potrzeby, dostosuje dawkę.

Należy powiedzieć lekarzowi lub pielęgniarce, jeśli wystąpi uczucie kołatania serca, zamroczenie lub odczucie, że działanie leku Simdax jest zbyt silne lub zbyt słabe. Jeśli u pacjenta wystąpi spadek ciśnienia tętniczego krwi, przyspieszenie czynności serca lub złe samopoczucie, lekarz może zmniejszyć szybkość infuzji.

Lekarz może zwiększyć szybkość infuzji, jeśli uzna, że konieczna jest większa dawka leku Simdax, a u pacjenta nie występują działania niepożądane.

Lekarz będzie kontynuował infuzję leku Simdax tak długo, jak długo konieczne jest wspomaganie serca. Zwykle trwa to 24 godziny.

Działanie leku Simdax na serce utrzymuje się przez co najmniej 24 godziny od zakończenia infuzji. Lek może działać do 9 dni od zakończenia infuzji. Dlatego lek Simdax może być stosowany wyłącznie w szpitalu, gdzie pacjent może być kontrolowany przez lekarza przez 4-5 dni po zakończeniu infuzji.

Zaburzenie czynności nerek
Należy zachować ostrożność, stosując lek Simdax u pacjentów z łagodnym lub umiarkowanym zaburzeniem czynności nerek. Leku nie należy stosować u pacjentów z ciężkim zaburzeniem czynności nerek (klirens kreatyniny < 30 mL/min). Zaburzenie czynności wątroby
Należy zachować ostrożność, stosując lek Simdax u pacjentów z łagodnym lub umiarkowanym zaburzeniem czynności wątroby, chociaż nie jest konieczne dostosowanie dawki u tych pacjentów. Leku nie należy stosować u pacjentów z ciężkim zaburzeniem czynności wątroby.

PRZEDAWKOWANIE

W razie podania zbyt dużej dawki leku Simdax może wystąpić zmniejszenie ciśnienia tętniczego krwi oraz przyspieszenie czynności serca. Lekarz zastosuje odpowiednie leczenie na podstawie stanu pacjenta.
W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub pielęgniarki.

STOSOWANIE Z JEDZENIEM I PICIEM (W TYM Z ALKOHOLEM)

Brak danych.

CIĄŻA I KARMIENIE PIERSIĄ

Podczas stosowania jakiegokolwiek leku, nie należy spożywać alkoholu.

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku. Nie wiadomo, czy stosowanie leku Simdax wpływa na nienarodzone dziecko. U zwierząt obserwowano szkodliwy wpływ na reprodukcję, dlatego też nie zaleca się stosowania lewozymendanu podczas ciąży oraz u kobiet, które mogą zajść w ciążę i nie stosują antykoncepcji.

Nie wiadomo, czy Simdax przenika do mleka matki u ludzi, lecz wykazano, że przenika on do mleka u samic szczurów. Dlatego też nie należy karmić piersią podczas stosowania leku Simdax.

ZAPOZNAJ SIĘ ZE SZCZEGÓŁOWYMI INFORMACJAMI NA TEMAT SIMDAX

POBIERZ ULOTKĘ


Ulotka leku jest specjalną informacją skierowaną do pacjentów, zatwierdzoną w procesie dopuszczenia do obrotu, dołączoną do opakowania produktu leczniczego. Ulotka leku zawiera najważniejsze informacje dotyczące leku, z którymi należy zawsze zapoznać się przed zażyciem jakiegokolwiek preparatu. Ulotka zawiera informacje o tym, czym jest dany lek, w jakim celu się go stosuje i jakie substancje zawiera.

Ulotkę powinno się każdorazowo zachować wraz z opakowaniem w razie potrzeby ponownego przeczytania. Rozpoczynając przyjmowanie leku, należy przeczytać uważnie całą ulotkę. Należy pamiętać, że wszystkie leki przynoszą skutki uboczne i mogą wchodzić w interakcje z innymi środkami. Ważne, by szczegółowo sprawdzać takie informacje jak: wskazania do stosowania, sposób przyjmowania i przechowywania, dawkowanie, wpływ leku na prowadzenie pojazdów i maszyn, a także datę ważności. W ulotce znajdziemy także również o przeciwwskazaniach, stosowaniu leku podczas ciąży i karmienia piersią.

POBIERZ CHARAKTERYSTYKĘ


Charakterystyka produktu leczniczego (CHPL) stanowi zgodnie z przepisami element wniosku o dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego. Dokument ten zawiera specjalistyczne informacje na temat danego produktu leczniczego. Informacje te są przeznaczone tylko dla wykwalifikowanego personelu medycznego (lekarze, farmaceuci).

Charakterystyka produktu leczniczego (CHPL) zawiera między innymi takie informacje jak: postać farmaceutyczna, dane kliniczne, interakcje z innymi produktami leczniczymi, właściwości farmakologiczne, dane farmaceutyczne).SIMDAX CENA - GDZIE KUPIĆ NAJTANIEJ, ZNAJDŹ W NAJBLIŻSZEJ APTECE

FORUM O LEKACH - PODZIEL SIĘ OPINIĄ. TO BARDZO PROSTE!! :)

Podziel się własną opinią i pomóż innych pacjentom. Napisanie opinii nie wymaga rejestracji i logowania się. Komentarze wulgarne, obraźliwe, zawierające linki reklamowe, zawierające oferty sprzedaży lub kupna leku, będą sukcesywnie usuwane.

Please enter your comment!
Please enter your name here