REMIFENTANIL B. BRAUN


Lekarstwo

Podmiot odpowiedzialny: B. Braun Melsungen AG 

OPIS DZIAŁANIA / WSKAZANIA

Remifentanil B. Braun należy do grupy leków nazywanych opioidami. Od pozostałych leków z tej grupy wyróżnia się bardzo szybkim rozpoczęciem działania i bardzo krótkim czasem działania.

Remifentanil B. Braun może być stosowany w celu znieczulenia pacjenta przed lub w trakcie zabiegu chirurgicznego.

Remifentanil B. Braun może być stosowany w celu uśmierzenia bólu u pacjentów mechanicznie wentylowanych w oddziałach intensywnej terapii (pacjenci w wieku 18 lat i powyżej).Zobacz więcej produktów produktów o działaniu przeciwbólowym..

Zadbaj o swoje zdrowie już teraz! Kupuj najtaniej!
Zapoznaj się z cenami naturalnych produktów zdrowotnych.

SKŁAD

Substancją czynna jest remifentanyl.
Każda fiolka zawiera 1 mg, 2 mg lub 5 mg remifentanylu (w postaci chlorowodorku).
Po rekonstytucji zgodnie z zaleceniami, 1 ml roztworu zawiera 1 mg remifentanylu.

Ponadto lek zawiera glicynę i kwas solny.

STOSOWANIE / DAWKOWANIE

Lek Remifentanil B. Braun może być podawany wyłącznie w kontrolowanych warunkach, na oddziałach wyposażonych w sprzęt umożliwiający wspomaganie oddychania i krążenia. Remifentanil B. Braun podawany jest pacjentom przez lub pod nadzorem doświadczonego lekarza, zaznajomionego z zasadami stosowania i działaniem tego rodzaju leków. Pacjent nigdy nie będzie przyjmował tego leku samodzielnie, będzie on zawsze podawany przez osobę z odpowiednimi kwalifikacjami.

Remifentanil B. Braun może być podawany wyłącznie drogą dożylną, we wstrzyknięciu lub wlewie trwającym nie krócej niż 30 sekund. Remifentanil B. Braun nie może być podawany poprzez wstrzyknięcie do kanału kręgowego (dooponowo ani podpajęczynówkowo).

Dawka leku oraz czas trwania wlewu zostaną określone przez lekarza i mogą różnić się w zależności od takich czynników, jak masa ciała, wiek i sprawność fizyczna pacjenta, inne leki przyjmowane jednocześnie oraz rodzaj planowanego zabiegu chirurgicznego.

Dawkowanie u osób dorosłych:
Większość pacjentów reaguje na szybkość wlewu w zakresie od 0,1 do 2 mikrogramów na kilogram masy ciała na minutę. Lekarz może zmniejszyć lub zwiększyć dawkę leku zależnie od stanu pacjenta i (lub) jego reakcji.

Dawkowanie u osób w podeszłym wieku
W przypadku stosowania leku w związku z zabiegiem chirurgicznym przeprowadzanym w znieczuleniu ogólnym u pacjentów w podeszłym wieku, początkową dawkę leku Remifentanil B. Braun należy stosownie zmniejszyć.

Dawkowanie u dzieci (w wieku od 1 do 12 lat):

W przypadku większości dzieci, szybkość wlewu w zakresie od 0,05 do 1,3 mikrograma na kilogram masy ciała na minutę wystarcza, aby utrzymać stan znieczulenia ogólnego podczas zabiegu chirurgicznego. Dawka leku może być modyfikowana przez lekarza, aż do poziomu 3 mikrogramów na kilogram masy ciała na minutę.
Doświadczenie ze stosowaniem leku Remifentanil B. Braun w leczeniu dzieci w oddziałach intensywnej terapii jest ograniczone.

Remifentanil B. Braun nie jest wskazany do stosowania u noworodków i niemowląt (dzieci poniżej 1 roku życia).

Dawkowanie w specjalnych populacjach pacjentów
U pacjentów z nadwagą lub pacjentów w krytycznym stanie, dawka początkowa zostanie stosownie obniżona, a następnie będzie zwiększana lub zmniejszana w zależności od reakcji pacjenta.
Modyfikacja dawkowania u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby lub nerek oraz u pacjentów poddawanych operacjom neurochirurgicznym nie jest konieczna.

PRZEDAWKOWANIE

Ponieważ lek Remifentanil B. Braun jest zazwyczaj podawany pacjentowi przez lekarza lub pielęgniarkę w ściśle kontrolowanych warunkach, jest mało prawdopodobne, aby pacjent otrzymał zbyt dużą dawką leku lub nie otrzymał planowanej dawki leku.

W przypadku podania zbyt dużej dawki leku Remifentanil B. Braun lub podejrzenia, iż podano zbyt dużą dawkę leku, wykwalifikowany personel medyczny zajmujący się pacjentem podejmie niezwłocznie niezbędne działania.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

STOSOWANIE Z JEDZENIEM I PICIEM (W TYM Z ALKOHOLEM)

Nie w każdej ulotce leku znajduje się informacja na temat możliwości spożywania alkoholu w trakcie kuracji. Zalecamy każdorazowo całkowitą rezygnację z alkoholu lub daleko idącą ostrożność. Dowiedz się więcej na temat stosowania i łączenia leków z alkoholem.

Po podaniu leku Remifentanil B. Braun, pacjent nie powinien spożywać napojów alkoholowych aż do pełnego odzyskania świadomości.

CIĄŻA I KARMIENIE PIERSIĄ

Remifentanil B. Braun nie powinien być podawany kobietom w ciąży, chyba że istnieją wyraźne medyczne wskazania. Nie zaleca się stosowania leku Remifentanil B. Braun w trakcie porodu naturalnego lub przez cesarskie cięcie.

Zaleca się przerwanie karmienia piersią na okres 24 godzin po podaniu leku Remifentanil B. Braun.
Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty. Lekarz omówi z pacjentką potencjalne zagrożenia i korzyści wynikające ze stosowania leku Remifentanil B. Braun w trakcie ciąży lub karmienia piersią.

ZAPOZNAJ SIĘ ZE SZCZEGÓŁOWYMI INFORMACJAMI NA TEMAT REMIFENTANIL B. BRAUN

POBIERZ ULOTKĘ


Ulotka leku jest specjalną informacją skierowaną do pacjentów, zatwierdzoną w procesie dopuszczenia do obrotu, dołączoną do opakowania produktu leczniczego. Ulotka leku zawiera najważniejsze informacje dotyczące leku, z którymi należy zawsze zapoznać się przed zażyciem jakiegokolwiek preparatu. Ulotka zawiera informacje o tym, czym jest dany lek, w jakim celu się go stosuje i jakie substancje zawiera.

Ulotkę powinno się każdorazowo zachować wraz z opakowaniem w razie potrzeby ponownego przeczytania. Rozpoczynając przyjmowanie leku, należy przeczytać uważnie całą ulotkę. Należy pamiętać, że wszystkie leki przynoszą skutki uboczne i mogą wchodzić w interakcje z innymi środkami. Ważne, by szczegółowo sprawdzać takie informacje jak: wskazania do stosowania, sposób przyjmowania i przechowywania, dawkowanie, wpływ leku na prowadzenie pojazdów i maszyn, a także datę ważności. W ulotce znajdziemy także również o przeciwwskazaniach, stosowaniu leku podczas ciąży i karmienia piersią.

POBIERZ CHARAKTERYSTYKĘ
Charakterystyka produktu leczniczego (CHPL) stanowi zgodnie z przepisami element wniosku o dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego. Dokument ten zawiera specjalistyczne informacje na temat danego produktu leczniczego. Informacje te są przeznaczone tylko dla wykwalifikowanego personelu medycznego (lekarze, farmaceuci).

Charakterystyka produktu leczniczego (CHPL) zawiera między innymi takie informacje jak: postać farmaceutyczna, dane kliniczne, interakcje z innymi produktami leczniczymi, właściwości farmakologiczne, dane farmaceutyczne).Znajdź inne produkty z tej kategorii:

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O BAZIE LEKÓW

Serwis Baza Leków umożliwia szybkie i intuicyjne wyszukiwanie podstawowych informacji na temat leków (leki na receptę oraz wydawane bez recepty), suplementów diety, wyrobów medycznych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, kosmetyków oraz innych produktów dostępnych w aptekach na terenie Polski.

Podstawowe informacje znajdujące się na stronie Baza Leków:

Lekarstwa: Opis działania leku / wskazania, skład leku, stosowanie / dawkowanie leku, przedawkowanie leku, stosowanie leku z jedzeniem i piciem (w tym z alkoholem, jeżeli taka informacja od producenta występuje), stosowanie leku w ciąży i podczas karmienia piersią.

W przypadku pozostałych produktów (suplementy diety, wyroby medyczne, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego, kosmetyki): Opis działania produktu / wskazania, skład produktu, dawkowanie / stosowanie produktu.

REMIFENTANIL B. BRAUN CENA - GDZIE KUPIĆ NAJTANIEJ, ZNAJDŹ W NAJBLIŻSZEJ APTECE

Zadbaj o swoje zdrowie już teraz! Kupuj najtaniej!
Zapoznaj się z cenami naturalnych produktów zdrowotnych.

FORUM O LEKACH - PODZIEL SIĘ OPINIĄ. TO BARDZO PROSTE!! :)

Napisanie opinii nie wymaga rejestracji i logowania się.

Komentarze wulgarne, obraźliwe, zawierające linki reklamowe, zawierające oferty sprzedaży lub kupna leku, będą sukcesywnie usuwane.
Please enter your comment!
Please enter your name here