Provive

Lek Provive zawiera substancję czynną o nazwie propofol. Należy on do grupy leków nazwanych lekami znieczulającymi (anestetykami). Stosuje się go do wywołania utraty świadomości (głębokiego snu) w celu przeprowadzenia zabiegów chirurgicznych lub innych. Można go również stosować do uzyskania sedacji (stanu, w którym pacjent jest senny, ale nie zostaje całkowicie uśpiony).

Lek Provive jest podawany przez lekarza w postaci zastrzyku.

U pacjentów dorosłych oraz dzieci w wieku powyżej 1 miesiąca życia jest stosowany do:
– wywoływania snu przed operacją lub innym zabiegiem,
– podtrzymywania snu podczas operacji lub innego zabiegu,
– sedacji podczas zabiegów diagnostycznych i chirurgicznych, osobno lub w połączen

Jaki jest skład Provive, jakie substancje zawiera?

Substancją czynną leku jest propofol.

W 1 ml emulsji do wstrzykiwań znajduje się 10 mg propofolu.

Jedna fiolka o pojemności 10 ml leku zawiera 100 mg propofolu.
Jedna fiolka o pojemności 20 ml leku zawiera 200 mg propofolu.
Jedna fiolka o pojemności 50 ml leku zawiera 500 mg propofolu.
Jedna fiolka o pojemności 100 ml leku zawiera 1000 mg propofolu.

Pozostałe składniki to: olej sojowy oczyszczony, glicerol, lecytyna z jaja kurzego, sodu oleinian, sodu wodorotlenek (do ustalenia pH) i woda do wstrzykiwań.

Zobacz listę produktów zawierających substancje: .

Dawkowanie preparatu Provive – jak stosować ten lek?

Lek Provive jest podawany przez lekarza. Lek podaje się poprzez wstrzyknięcie do żyły na grzbietowej części dłoni lub na przedramieniu.
– Lekarz podaje lek, stosując igłę lub cienką plastikową rurkę, zwana wenflonem.
– Lek może być także podawany z zastosowaniem elektrycznej pompy infuzyjnej, która automatycznie kontroluje szybkość podawania leku. Ta metoda podawania może być stosowana podczas długich operacji lub w oddziale intensywnej opieki medycznej.

Wielkość dawki leku Provive jest różna u każdego pacjenta. Dawka leku Provive zależy od wieku pacjenta, jego budowy, sprawności fizycznej i wymaganego poziomu uspokojenia lub uśpienia. Lekarz dobierze dawkę leku odpowiednią do wywołania i podtrzymania znieczulenia lub do osiągnięcia wymaganego stopnia sedacji na podstawie uważnej obserwacji reakcji pacjenta i jego parametrów życiowych (takich jak tętno, ciśnienie tętnicze, czynność oddechowa),

Do utrzymania snu lub senności, działania przeciwbólowego, odpowiedniego oddychania pacjenta i stabilności jego ciśnienia krwi, może być konieczne zastosowanie kilku różnych leków. O tym, jakie to leki i kiedy należy je podać decyduje lekarz.

Dorośli i pacjenci w podeszłym wieku

Znieczulenie ogólne
W celu indukcji (rozpoczęcia) znieczulenia u większości dorosłych pacjentów w wieku poniżej 55 lat konieczne może być podanie propofolu w dawce 1,5 do 2,5 mg/kg masy ciała. W celu podtrzymania znieczulenia podaje się zazwyczaj dawki od 4 do 12 mg/kg masy ciała na godzinę lub dawki od 25 mg do 50 mg w powtarzanych wstrzyknięciach typu bolus (stosując lek Provive 10 mg/ml emulsja do wstrzykiwań / do infuzji). Dla osób w podeszłym wieku mogą być wymagane mniejsze dawki.

Sedacja
W celu uzyskania sedacji u dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 16 lat w warunkach intensywnej opieki medycznej dawkę dostosowuje się do wymaganego poziomu sedacji. Zazwyczaj propofol podaje się w ciągłej infuzji, w dawce od 0,3 do 4,0 mg/kg masy ciała na godzinę. Szybkość infuzji należy dostosować do pożądanej głębokości sedacji.

W celu indukcji sedacji u dorosłych w trakcie zabiegów diagnostycznych i chirurgicznych, zazwyczaj konieczne jest podawanie propofolu w dawce od 0,5 do 1 mg/kg masy ciała w czasie od 1 do 5 minut. Podtrzymanie sedacji wymaga podawania dawki od 1,5 do 4,5 mg propofolu na kg masy ciała na godzinę. Jeśli konieczne jest szybkie pogłębienie sedacji (senności), można podać dodatkowo propofol w pojedynczych wstrzyknięciach w dawce od 10 do 20 mg.

Dzieci i młodzież

Znieczulenie ogólne
W celu indukcji znieczulenia u większości dzieci w wieku powyżej 1 miesiąca życia lek Provive należy dawkować powoli aż do uzyskania widocznych oznak znieczulenia. Dawkę należy ustalić na podstawie wieku i (lub) masy ciała pacjenta. W przypadku większości pacjentów w wieku powyżej 8 lat do indukcji znieczulenia wystarcza dawka propofolu około 2,5 mg/kg masy ciała. U dzieci młodszych, zwłaszcza w wieku od 1. miesiąca życia do 3 lat, może być konieczne zastosowanie większych dawek (2,5 do 4 mg/kg masy ciała).

Sedacja
U dzieci w wieku powyżej 1. miesiąca życia dawkę i prędkość jej podawania należy ustalić zgodnie z pożądaną głębokością sedacji oraz odpowiedzią kliniczną. U większości pacjentów do wywołania sedacji konieczne jest podanie propofolu w dawce od 1 do 2 mg/kg masy ciała. Podtrzymanie sedacji wymaga powolnego podawania leku Provive 10 mg/ml w postaci infuzji. W przypadku większości pacjentów dawka propofolu wynosi od 1,5 do 9 mg/kg masy ciała na godzinę. Gdy wymagane jest szybkie pogłębienie sedacji, infuzję można uzupełnić podając w bolusie propofol w dawce do 1 mg/kg masy ciała.

Czas trwania leczenia
Czas stosowania leku Provive nie powinien być dłuższy niż 7 dni.

Przedawkowanie – zastosowanie zbyt dużej dawki

Lek Provive jest podawany przez lekarza.

Co mogę jeść i pić podczas stosowania Provive – czy mogę spożywać alkohol?

Nie dotyczy.

Łączenie alkoholu z niektórymi lekami może być groźne dla zdrowia, a nawet życia. Dowiedz się więcej na temat interakcji leków z alkoholem.

Czy można stosować Provive w okresie ciąży i karmienia piersią?

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku.

Lek Provive nie powinien być podawany kobietom w ciąży, chyba że jest to bezwzględnie konieczne.

Po zastosowaniu leku Provive nie wolno karmić piersią w ciągu kolejnych 24 godzin, a mleko zebrane w tym czasie należy wyrzucić.

PROWADZENIE POJAZDÓW I OBSŁUGIWANIE MASZYN

Pacjent, który otrzymał lek Provive może odczuwać senność jeszcze przez jakiś czas. Nie wolno prowadzić pojazdów, obsługiwać urządzeń ani maszyn do czasu całkowitego ustąpienia tych objawów.

Jeśli pacjent wkrótce po zastosowaniu leku Provive może wrócić do domu, nie wolno mu prowadzić pojazdów i obsługiwać urządzeń ani maszyn.

Należy zapytać lekarza, kiedy można znowu wykonywać te czynności oraz kiedy można powrócić do pracy.

Ulotka Provive – do pobrania pełna wersja ulotki dla pacjenta

Do pobrania pełna ulotka przeznaczona dla pacjentów. Oprócz informacji zawartych na naszej stronie, znajdziesz tu dodatkowo następujące dane: skutki uboczne, przeciwwskazania, działania niepożądane, interakcje z innymi lekami, wpływ substancji na prowadzenie pojazdów i maszyn oraz inne ostrzeżenia i środki ostrożności. Ściągnij ulotkę przeznaczoną dla pacjenów w formacie pdf:

Provive 10 mg/ml, emulsja do wstrzykiwań / do infuzji (Propofolum)


Provive 20 mg/ml, emulsja do wstrzykiwań / do infuzji (Propofolum)

Charakterystyka produktu leczniczego (ChPL) – dokumentacja dla lekarzy i farmaceutów

Ściągnij charakterystykę produktu leczniczego, zawierającą specjalistyczne informacje na temat Provive m.in. postać farmaceutyczna, dane kliniczne, interakcje z innymi produktami leczniczymi, właściwości farmakologiczne, dane farmaceutyczne. ChPL jest dokumentem przeznaczonym wyłącznie dla wykwalifikowanego personelu medycznego. Pobierz ChPL w formacie pdf:

Provive 10 mg/ml, emulsja do wstrzykiwań / do infuzji (Propofolum)


Provive 20 mg/ml, emulsja do wstrzykiwań / do infuzji (Propofolum)

Dostępność w najbliższej aptece

Sprawdź dostępność i zarezerwuj produkt w aptece w Twojej okolicy.

Dzięki narzędziu udostępnionemu przez portal ktomalek.pl, sprawdzisz czy preparat jest dostępny na receptę, czy bez recepty. Uzyskasz także informacje na temat poziomu refundacji także, czyli czy produkt leczniczy jest refundowany i w jakim zakresie - sprawdź dostępność w najbliższej aptece.

Opinie o Provive - forum pacjentów

Stosujesz Provive? Zachęcamy do podzielenia się opinią na jego temat na forum. Nie musisz się rejestrować, na poniższym formularzu wystarczy wpisanie nazwy użytkownika/pseudonimu.

Opisując swoje doświadczenia na temat przyjmowania preparatu, możesz pomóc innym pacjentom. Nasi czytelnicy codziennie publikują opinie na temat stosowanych leków. Jeżeli jesteś zainteresowany ich najnowszymi wypowiedziami - sprawdź 100 najnowszych opinii pacjentów.

Dodaj komentarz