Propofol Sandoz

12345678910
Jeszcze nie oceniono, możesz być pierwszy
Loading...
Sprawdź opinie pacjentów

Działanie i wskazania

Propofol Sandoz należy do grupy leków nazywanych lekami znieczulającymi (anestetykami). Leki te stosuje się w celu wywołania utraty świadomości (głębokiego snu) i umożliwienia w ten sposób przeprowadzenia operacji chirurgicznych lub innych zabiegów.

Można je również stosować do uzyskania tzw. sedacji (stanu, w którym pacjent jest senny, ale nie zostaje całkowicie uśpiony).

Propofol Sandoz podawany jest we wstrzyknięciu przez lekarza.

Propofol Sandoz stosuje się w celu:
– wywołania i podtrzymania znieczulenia ogólnego u dorosłych, młodzieży i dzieci w wieku powyżej 1 miesiąca;
– sedacji pacjentów w wieku powyżej 16 lat wentylowanych mechanicznie w warunkach intensywnej opieki medycznej;
– sedacji pacjentów dorosłych i dzieci w wieku powyżej 1 miesiąca w trakcie zabiegów diagnostycznych i chirurgicznych, osobno lub razem z innymi lekami stosowanymi w celu wywołania znieczulenia miejscowego lub regionalnego.

Skład

– Substancją czynną jest propofol. Każdy mililitr emulsji do wstrzykiwań/do infuzji zawiera 10 mg propofolu.

– Pozostałe składniki to: olej sojowy, oczyszczony, fosfolipidy jaja kurzego, glicerol, sodu wodorotlenek (do ustalenia pH), woda do wstrzykiwań.

Dowiedz się więcej na temat substancji czynnej: .

Dawkowanie

Propofol Sandoz podawany jest przez anestezjologa lub lekarza zajmującego się intensywną opieką medyczną albo pod ich bezpośrednim nadzorem. Lek podawany jest we wstrzyknięciu lub infuzji (kroplówce) do żyły na grzbietowej części dłoni lub przedramieniu.

 Lekarz podaje lek, stosując igłę lub cienką plastikową rurkę, tzw. wenflon.

 W celu podtrzymania znieczulenia lub wywołania sedacji lek może być podawany w infuzji dożylnej (kroplówce) z zastosowaniem elektrycznej pompy infuzyjnej, która automatycznie kontroluje szybkość podawania leku. Lek może być podawany w ten sposób podczas długich operacji lub w oddziale intensywnej opieki medycznej.

Dawka leku Propofol Sandoz może być różna, w zależności od wieku, masy ciała i stanu zdrowia pacjenta. Na podstawie uważnej obserwacji reakcji pacjenta i jego parametrów życiowych (takich jak tętno, ciśnienie tętnicze, czynność oddechowa), lekarz dobierze dawkę odpowiednią do wywołania i podtrzymania znieczulenia lub do osiągnięcia wymaganego stopnia sedacji.
Do utrzymania snu lub senności, działania przeciwbólowego, odpowiedniego oddychania pacjenta i stabilności jego ciśnienia krwi, może być konieczne zastosowanie kilku różnych leków. O tym, jakie to leki i kiedy należy je podać, decyduje lekarz.

Znieczulenie ogólne
Dorośli
 W celu indukcji (rozpoczęcia) znieczulenia u większości dorosłych pacjentów w wieku poniżej 55 lat konieczne może być podanie propofolu w dawce 1,5 do 2,5 mg/kg masy ciała.

 W celu podtrzymania znieczulenia podaje się zazwyczaj dawki od 4 do 12 mg/kg masy ciała na godzinę lub dawki od 25 mg do 50 mg w powtarzanych wstrzyknięciach (bolus).

U osób w podeszłym wieku mogą być wymagane mniejsze dawki.

Sedacja
Dorośli i młodzież w wieku powyżej 16 lat
 W celu uzyskania sedacji u dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 16 lat w warunkach intensywnej opieki medycznej dawkę dostosowuje się do wymaganego poziomu sedacji. Zazwyczaj podaje się propofol w ciągłej infuzji w dawce od 0,3 do 4,0 mg/kg masy ciała na godzinę. Nie zaleca się podawania infuzji z szybkością większą niż 4,0 mg/kg masy ciała na godzinę.

Dorośli
 W celu zapewnienia sedacji u dorosłych w trakcie procedur diagnostycznych i chirurgicznych, zazwyczaj konieczne jest podawanie propofolu w dawce od 0,5 do 1 mg/kg masy ciała w czasie od 1 do 5 minut. Podtrzymanie sedacji wymaga podawania od 1,5 do 4,5 mg propofolu na kg masy ciała na godzinę. Jeśli konieczne jest szybkie pogłębienie sedacji (senności), można podać dodatkowo propofol w pojedynczych wstrzyknięciach w dawce od 10 do 20 mg.

Znieczulenie ogólne
Dzieci w wieku powyżej 1 miesiąca
 W celu indukcji znieczulenia u większości dzieci w wieku powyżej 8 lat konieczne może być podanie propofolu w dawce około 2,5 mg/kg masy ciała.

U dzieci w wieku poniżej 8 lat dawka może być większa (2,5 do 4 mg/kg masy ciała).
 W celu podtrzymania znieczulenia z zastosowaniem ciągłej infuzji dawki od 9 do 15 mg/kg masy ciała na godzinę mają zazwyczaj wystarczające działanie.

U młodszych dzieci, zwłaszcza w wieku od 1 miesiąca do 3 lat, może być konieczne zastosowanie większych dawek.
Sedacja
Dzieci w wieku powyżej 1 miesiąca
 W celu uzyskania sedacji w trakcie procedur diagnostycznych i chirurgicznych dawkę należy dostosować do wymaganej głębokości sedacji. U większości pacjentów do wywołania sedacji konieczne jest podanie propofolu w dawce od 1 do 2 mg/kg masy ciała. Podtrzymanie sedacji wymaga dawki 1,5 do 9 mg/kg masy ciała na godzinę. Jeśli konieczne jest szybkie pogłębienie sedacji (senności), można podać dodatkowo propofol w pojedynczej dawce do 1 mg/kg masy ciała.
Leku Propofol Sandoz nie wolno stosować u dzieci i młodzieży w wieku 16 lat lub poniżej w celu wywołania sedacji w warunkach intensywnej opieki medycznej.

Czas stosowania
W celu wywołania sedacji leku nie wolno stosować dłużej niż przez 7 dni.

Dowiedz się więcej na temat substancji czynnej: .

Przedawkowanie

Lekarz zapewni podawanie właściwej ilości propofolu, dostosowanej do potrzeb pacjenta i wykonywanego zabiegu. Jednak dawka dla każdego pacjenta jest inna i w razie podania za dużej ilości leku anestezjolog podejmie działania w celu podtrzymania właściwej akcji serca i czynności oddechowej. Jest to przyczyna, dla której leki znieczulające podawane są wyłącznie przez lekarzy wyszkolonych w stosowaniu znieczulenia ogólnego lub w opiece nad pacjentami w warunkach intensywnej opieki medycznej.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do anestezjologa lub lekarza w oddziale intensywnej opieki medycznej.

Stosowanie, a alkohol, jedzenie i picie

Brak danych.

Dowiedz się więcej na temat interakcji leków z alkoholem.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub pielęgniarki przed otrzymaniem tego leku. Lek można stosować u kobiet w ciąży tylko w razie bezwzględnej konieczności.

Podczas stosowania leku Propofol Sandoz nie należy karmić piersią. Pokarm zebrany w czasie 24 godzin po otrzymaniu leku Propofol Sandoz należy wylać.

Ulotka – skutki uboczne

Charakterystyka, właściwości farmakologiczne

Opinie pacjentów - forum o lekach

Poniżej możesz dodać swój komentarz.

Proszę wpisz swoją opinię!
Please enter your name here