Propofol Norameda

12345678910
Jeszcze nie oceniono, możesz być pierwszy
Loading...

Działanie i wskazania

Propofol Norameda należy do grupy leków znieczulających. Stosuje się go w celu wywołania utraty świadomości (głębokiego snu) podczas zabiegów chirurgicznych lub innych zabiegów. Można go również stosować do uzyskania sedacji (stanu, w którym pacjent jest senny, ale nie zostaje całkowicie uśpiony).

Propofol Norameda, 10 mg/ml, emulsja do wstrzykiwań / do infuzji stosuje się w celu:
– wywołania i podtrzymania znieczulenia ogólnego u dorosłych, młodzieży i dzieci > 1 miesiąca życia,
– sedacji u pacjentów > 16 roku życia otrzymujących sztuczne oddychanie w warunkach intensywnej opieki medycznej,
– sedacji u dorosłych i dzieci > 1 miesiąca życia podczas zabiegów diagnostycznych i chirurgicznych, oddzielnie lub w połączeniu ze znieczuleniem miejscowym.

Propofol Norameda, 20 mg/ml, emulsja do wstrzykiwań / do infuzji stosuje się w celu:
– wprowadzenia i podtrzymania znieczulenia ogólnego dorosłych, młodzieży i dzieci > 3 roku życia,
– sedacji u pacjentów > 16 roku życia otrzymujących sztuczne oddychanie w warunkach intensywnej opieki medycznej,
– sedacji u dorosłych i dzieci > 3 roku życia podczas zabiegów diagnostycznych i chirurgicznych, oddzielnie lub w połączeniu ze znieczuleniem miejscowym.

Skład

Propofol Norameda, 10 mg/ml, emulsja do wstrzykiwań / do infuzji
Substancją czynną leku jest propofol.
1 ml emulsji do wstrzykiwań / do infuzji zawiera 10 mg propofolu.
Fiolka o pojemności 20 ml zawiera 200 mg propofolu.
Fiolka o pojemności 50 ml zawiera 500 mg propofolu.
Fiolka o pojemności 100 ml zawiera 1000 mg propofolu.

Ponadto lek zawiera: olej sojowy, oczyszczony, triglicerydy nasyconych kwasów tłuszczowych o średniej długości łańcucha, glicerol, lecytyna z jaja kurzego, sodu oleinian, sodu wodorotlenek (do ustalenia pH) i woda do wstrzykiwań.

Propofol Norameda, 20 mg/ml, emulsja do wstrzykiwań / do infuzji
Substancją czynną leku jest propofol.
1 ml emulsji do wstrzykiwań/infuzji zawiera 20 mg propofolu.
Fiolka o pojemności 50 ml zawiera 1000 mg propofolu.

Ponadto lek zawiera: olej sojowy, oczyszczony, triglicerydy nasyconych kwasów tłuszczowych o średniej długości łańcucha, glicerol, lecytyna z jaja kurzego, sodu oleinian, sodu wodorotlenek (do ustalenia pH) i woda do wstrzykiwań.

Dowiedz się więcej na temat substancji czynnej: .

Dawkowanie

Propofol Norameda, 10 mg/ml, emulsja do wstrzykiwań / do infuzji
Propofol Norameda podawany jest przez anestezjologa lub lekarza intensywnej opieki medycznej.

Dawka leku Propofol Norameda zależy od wieku, masy ciała, sprawności fizycznej oraz koniecznego poziomu senności lub snu pacjenta. Lekarz określi odpowiednią dawkę do wywołania i utrzymania znieczulenia ogólnego lub do wywołania sedacji, dokładnie obserwując reakcje i objawy czynności życiowych pacjenta (puls, ciśnienie krwi, oddychanie, itd.). Inne przyjmowane leki mogą mieć wpływ na dawkowanie. Dla większości pacjentów dawka potrzebna do wywołania senności lub snu wynosi zwykle 1,5 do 2,5 mg/kg m.c. oraz 4 do 12 mg/kg m.c./kolejna godzina. Do wywołania sedacji stosuje się zwykle dawkę 0,3 do 4,0 mg
propofolu/kg m.c./godz.

Dorośli
Do wywołania sedacji u dorosłych w czasie zabiegów chirurgicznych lub diagnostycznych stosuje się zwykle dawkę 0,5 do 1 mg propofolu/kg m.c. przez 1 do 5 minut. Stały, odpowiedni poziom sedacji osiąga się za pomocą miareczkowania leku Propofol Norameda w postaci infuzji. U większości pacjentów stosuje się dawkę 1,5 do 4,5 mg propofolu/kg m.c./godz.

Wraz z infuzją stosować można powtarzane wstrzyknięcia (bolus) dawki 10 do 20 mg propofolu (1 do 2 ml Propofol Norameda 10 mg/ml), jeśli wymagane jest szybkie zwiększenie stopnia sedacji.

Lek Propofol Norameda podawany jest we wstrzyknięciu lub infuzji dożylnej, zwykle na wierzchu dłoni lub przedramieniu. Anestezjolog może użyć igły lub wenflonu (cienkiej plastikowej rurki). Można stosować elektryczną pompę do wstrzyknięć podczas długich operacji lub w warunkach intensywnej opieki medycznej.

Pacjenci w podeszłym wieku i pacjenci osłabieni mogą wymagać podawania mniejszych dawek.

Dzieci
U dzieci stosuje się zwykle nieznacznie większe dawki. Dawkę należy dostosować do wieku i/lub masy ciała.
W przypadku stosowania leku do sedacji, Propofol Norameda nie może być podawany przez okres dłuższy niż 7 dni.

Propofol Norameda, 20 mg/ml, emulsja do wstrzykiwań / do infuzji
Propofol Norameda podawany jest przez anestezjologa lub lekarza intensywnej opieki medycznej.

Dawka leku Propofol Norameda zależy od wieku, masy ciała, sprawności fizycznej oraz koniecznego poziomu senności lub snu pacjenta. Lekarz określi odpowiednią dawkę do wywołania i utrzymania znieczulenia ogólnego lub do wywołania sedacji, dokładnie obserwując reakcje i objawy czynności życiowych pacjenta (puls, ciśnienie krwi, oddychanie, itd.). Inne przyjmowane leki mogą mieć wpływ na dawkowanie. Dla większości pacjentów dawka potrzebna do wywołania senności lub snu wynosi zwykle 1,5 do 2,5 mg/kg m.c. oraz 4 do 12 mg/kg m.c./kolejna godzina. Do wywołania sedacji stosuje się zwykle dawkę 0,3 do 4,0 mg
propofolu/kg m.c./godz.

Dorośli
Do wywołania sedacji u dorosłych w czasie zabiegów chirurgicznych lub diagnostycznych stosuje się zwykle dawkę 0,5 do 1 mg propofolu / 1 kg m.c. przez 1 do 5 minut na początku sedacji. Stały odpowiedni poziom uspokojenia osiąga się za pomocą miareczkowania leku Propofol Norameda w postaci infuzji. U większości pacjentów stosuje się dawkę 1,5 do 4,5 mg propofolu/kg m.c./godz.

Wraz z infuzją stosować można powtarzane wstrzyknięcia (bolus) dawki 10 do 20 mg propofolu (0,5 do 1 ml Propofolu Norameda 20 mg/ml ), jeśli wymagane jest szybkie zwiększenie stopnia sedacji.

Lek Propofol Norameda podaje się we wstrzyknięciu lub infuzji dożylnej, zwykle na wierzchu dłoni lub przedramieniu. Anestezjolog może użyć igły lub wenflonu (cienkiej plastikowej rurki). Można użyć elektrycznej pompy do wstrzyknięć w przypadku długich operacji i w warunkach intensywnej opieki medycznej.

Pacjenci w podeszłym wieku i pacjenci osłabieni mogą wymagać podawania mniejszych dawek.

Dzieci
U dzieci stosuje się zwykle nieznacznie większe dawki. Dawkę należy dostosować do wieku i/lub masy ciała.
W przypadku stosowania leku do sedacji, Propofol Norameda nie może być podawany przez okres dłuższy niż 7 dni.

Przedawkowanie

Dawki leku są bardzo dokładnie kontrolowane i dlatego jest mało prawdopodobne, aby pacjent otrzymał więcej leku niż powinien.

Jeśli pacjent przypadkowo otrzyma większą dawkę leku niż powinien, może to prowadzić do zahamowania czynności serca, krążenia krwi i oddychania. W takim przypadku lekarz niezwłocznie zastosuje odpowiednie leczenie.

W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Stosowanie, a alkohol, jedzenie i picie

Alkohol i propofol mogą nasilać działanie obu środków. Dlatego nie wolno spożywać alkoholu przed i po stosowaniu leku Propofol Norameda, do czasu całkowitego ustąpienia jego działania.

Dowiedz się więcej na temat interakcji leków z alkoholem.

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Leku Propofol Norameda nie należy podawać kobietom w ciąży, chyba że jest to konieczne.

Matki powinny przerwać karmienie piersią przez 24 godziny po przyjęciu leku Propofol Norameda. Propofol Norameda przenika do mleka matki w niewielkich ilościach.

Ulotka – skutki uboczne


Charakterystyka, właściwości farmakologiczne


Opinie pacjentów - forum o lekach

PODZIEL SIĘ DOŚWIADCZENIAMI NA TEMAT STOSOWANEGO PRODUKTU

Proszę wpisz swoją opinię!
Please enter your name here