Propofol MCT/LCT Fresenius

12345678910
(1 ocen, średnia: 5,00 na 10)
Loading...

Działanie i wskazania

Propofol MCT/LCT Fresenius należy do grupy leków zwanych lekami znieczulenia ogólnego.

Leki znieczulenia ogólnego stosowane są w celu utraty świadomości (snu), aby umożliwić przeprowadzenie operacji lub innych zabiegów. Leki te mogą być także stosowane do uzyskania sedacji (stanu, w którym pacjent jest senny, ale nie zostaje całkowicie uśpiony).

Propofol 1% MCT/LCT Fresenius jest stosowany w celu:
– wprowadzenia i podtrzymania znieczulenia ogólnego u dorosłych i dzieci w wieku powyżej 1 miesiąca życia,
– sedacji pacjentów w wieku powyżej 16 lat wentylowanych mechanicznie wymagających intensywnej opieki medycznej,
– sedacji dorosłych i dzieci w wieku powyżej 1 miesiąca życia podczas zabiegów diagnostycznych i chirurgicznych, jako pojedynczy lek lub w skojarzeniu z innymi lekami stosowanymi w celu wywołania znieczulenia miejscowego lub regionalnego.

Propofol 2% MCT/LCT Fresenius jest stosowany w celu:
– wprowadzenia i podtrzymania znieczulenia ogólnego u dorosłych i dzieci w wieku powyżej 3 lat,
– sedacji pacjentów w wieku powyżej 16 lat wentylowanych mechanicznie wymagających intensywnej opieki medycznej,
– sedacji dorosłych i dzieci w wieku powyżej 3 lat podczas zabiegów diagnostycznych i chirurgicznych, jako pojedynczy lek lub w skojarzeniu z innymi lekami stosowanymi w celu wywołania znieczulenia miejscowego lub regionalnego.

Skład

Substancją czynną leku jest propofol.

Propofol 1% MCT/LCT Fresenius
1 ml emulsji zawiera 10 mg propofolu.
Każda ampułka po 20 ml zawiera 200 mg propofolu.
Każda fiolka po 20 ml zawiera 200 mg propofolu.
Każda fiolka po 50 ml zawiera 500 mg propofolu.
Każda fiolka po 100 ml zawiera 1000 mg propofolu.
Pozostałe składniki to: olej sojowy oczyszczony, triglicerydy nasyconych kwasów tłuszczowych o średniej długości łańcucha, oczyszczone fosfatydy jaja kurzego, glicerol, kwas oleinowy, sodu wodorotlenek, woda do wstrzykiwań.

Propofol 2% MCT/LCT Fresenius
1 ml emulsji zawiera 20 mg propofolu.
Każda fiolka po 50 ml zawiera 1000 mg propofolu.
Pozostałe składniki to: olej sojowy oczyszczony, triglicerydy nasyconych kwasów tłuszczowych o średniej długości łańcucha, oczyszczone fosfatydy jaja kurzego, glicerol, kwas oleinowy, sodu wodorotlenek, woda do wstrzykiwań.

Dowiedz się więcej na temat substancji czynnej: .

Dawkowanie

Propofol MCT/LCT Fresenius zostanie podany pacjentowi wyłącznie w szpitalu lub odpowiednim oddziale terapeutycznym przez anestezjologa lub lekarza wyspecjalizowanego w intensywnej opiece medycznej.

Podana dawka będzie zależała od wieku, masy ciała i stanu pacjenta. Lekarz poda właściwą dawkę, aby wywołać i podtrzymać znieczulenie lub uzyskać wymagany poziom sedacji, uważnie obserwując reakcje pacjenta i jego parametry życiowe (puls, ciśnienie krwi, oddychanie, itp.). Na dawkę mogą również wpłynąć inne przyjmowane przez pacjenta leki. Większość pacjentów potrzebuje od 1,5 do 2,5 mg propofolu na kg masy ciała do uśpienia (wprowadzenie do znieczulenia), a następnie od 4 do 12 mg propofolu na kg masy ciała na godzinę, aby utrzymać stan uśpienia (podtrzymanie znieczulenia). W celu zapewnienia wymaganego poziomu sedacji, dawki od 0,3 do 4,0 mg propofolu na kg masy ciała na godzinę są zwykle wystarczające.

W celu zapewnienia wymaganego poziomu sedacji w trakcie zabiegów diagnostycznych i chirurgicznych u dorosłych, u większości pacjentów wymagane będzie podanie dawki od 0,5 do 1 mg propofolu na kg masy ciała w czasie od 1 do 5 minut. Podtrzymanie wymaganego poziomu sedacji można osiągnąć dobierając odpowiednio szybkość infuzji leku Propofol MCT/LCT Fresenius. U większości pacjentów wymagane będzie zastosowanie od 1,5 do 4,5 propofolu na
kg masy ciała na godzinę. Jeśli konieczne jest szybkie zwiększenie poziomu sedacji, infuzję można uzupełnić podając w bolusie propofol w dawce od 10 do 20 mg propofolu (od 1 do 2 ml leku Propofol 1% MCT/LCT Fresenius lub od 0,5 do 1 ml leku Propofol 2% MCT/LCT Fresenius)).

Propofol MCT/LCT Fresenius przeznaczony jest do podania dożylnego, zwykle na grzbietowej części dłoni lub przedramieniu. Anestezjolog może użyć igły lub kaniuli (czystej plastikowej rurki). Podczas długich operacji i w intensywnej opiece medycznej może być stosowana pompa infuzyjna.

U pacjentów w podeszłym wieku i pacjentów osłabionych mogą być wymagane niższe dawki.

U dzieci wymagana jest zwykle nieco wyższa dawka. Dawkę należy dostosować do wieku i (lub) masy ciała.

W przypadku stosowania leku Propofol MCT/LCT Fresenius do sedacji, nie można go podawać przez dłużej niż 7 dni.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Przedawkowanie

Lek podawany przez wykwalifikowany personel medyczny.

Stosowanie, a alkohol, jedzenie i picie

Po podaniu leku Propofol MCT/LCT Fresenius, pacjent nie powinien spożywać alkoholu do czasu całkowitego odzyskania przytomności.

Dowiedz się więcej na temat interakcji leków z alkoholem.

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Propofol MCT/LCT Fresenius nie powinien być podawany kobietom w ciąży, jeśli nie jest to konieczne. Matki powinny przerwać karmienie piersią i wyrzucać pokarm zebrany przez 24 godziny po podaniu leku Propofol 1% MCT/LCT Fresenius.

Ulotka – skutki uboczne


Charakterystyka, właściwości farmakologiczne

Brak charakterystki produktu leczniczego.

Opinie pacjentów - forum o lekach

PODZIEL SIĘ DOŚWIADCZENIAMI NA TEMAT STOSOWANEGO PRODUKTU

Proszę wpisz swoją opinię!
Please enter your name here