Propofol 1% Fresenius

Propofol 1% Fresenius nale偶y do grupy lek贸w zwanych lekami znieczulenia og贸lnego. Leki znieczulenia og贸lnego stosowane s膮 w celu utraty 艣wiadomo艣ci (snu), aby umo偶liwi膰 przeprowadzenie operacji lub innych zabieg贸w. Leki te mog膮 by膰 tak偶e stosowane do uzyskania sedacji (uspokojenia).

Propofol 1% Fresenius jest stosowany w celu:
– wprowadzenia i podtrzymania znieczulenia og贸lnego u doros艂ych, m艂odzie偶y i dzieci w wieku powy偶ej 1 miesi膮ca 偶ycia,
– sedacji pacjent贸w w wieku powy偶ej 16 lat wentylowanych mechanicznie wymagaj膮cych intensywnej opieki medycznej,
– sedacji doros艂ych, m艂odzie偶y i dzieci w wieku powy偶ej 1 miesi膮ca 偶ycia podczas zabieg贸w diagnostycznych i chirurgicznych, jako pojedynczy lek lub w skojarzeniu z innymi lekami stosowanymi w celu wywo艂ania znieczulenia miejscowego lub regionalnego.

Jaki jest sk艂ad Propofol 1% Fresenius, jakie substancje zawiera?

– Substancj膮 czynn膮 leku jest propofol.
1 ml emulsji zawiera 10 mg propofolu.
Ka偶da ampu艂ka po 20 ml zawiera 200 mg propofolu.
Ka偶da butelka po 50 ml zawiera 500 mg propofolu.
Ka偶da butelka po 100 ml zawiera 1000 mg propofolu.

– Pozosta艂e sk艂adniki to: olej sojowy, lecytyna jaja kurzego, glicerol, kwas oleinowy, sodu wodorotlenek, woda do wstrzykiwa艅.

Zobacz list臋 produkt贸w zawieraj膮cych substancje: .

Dawkowanie preparatu Propofol 1% Fresenius – jak stosowa膰 ten lek?

Propofol 1% Fresenius zostanie podany pacjentowi wy艂膮cznie w szpitalu lub na odpowiednim oddziale terapeutycznym przez anestezjologa lub lekarza wyspecjalizowanego w intensywnej opiece medycznej albo pod ich bezpo艣rednim nadzorem.

Dawkowanie
Podana dawka b臋dzie zale偶a艂a od wieku, masy cia艂a i stanu pacjenta oraz od zastosowanej premedykacji (przygotowania pacjenta do znieczulenia). Lekarz poda w艂a艣ciw膮 dawk臋, aby wywo艂a膰 i podtrzyma膰 znieczulenie lub uzyska膰 wymagany poziom uspokojenia, uwa偶nie obserwuj膮c reakcje pacjenta i jego parametry 偶yciowe (puls, ci艣nienie krwi, oddychanie, itp.).

Konieczne mo偶e by膰 zastosowanie innych lek贸w w celu wywo艂ania uspokojenia lub pe艂nego snu, zniesienia odczuwania b贸lu, zapewnienia w艂a艣ciwego oddychania oraz utrzymania ci艣nienia t臋tniczego krwi na sta艂ym poziomie. Lekarz zadecyduje o tym, jakie leki nale偶y zastosowa膰 i kiedy je poda膰 pacjentowi.

Doro艣li pacjenci
Wi臋kszo艣膰 pacjent贸w potrzebuje od 1,5 do 2,5 mg propofolu/kg mc. do u艣pienia (wprowadzenie do znieczulenia), a nast臋pnie od 4 do 12 mg propofolu/kg mc./godz., aby utrzyma膰 stan u艣pienia (podtrzymanie znieczulenia). W celu zapewnienia wymaganego poziomu sedacji, dawki od 0,3 do 4,0 mg propofolu/kg mc./godz. s膮 zwykle wystarczaj膮ce.

W celu zapewnienia wymaganego poziomu sedacji w trakcie zabieg贸w chirurgicznych i diagnostycznych u doros艂ych pacjent贸w, u wi臋kszo艣ci pacjent贸w wymagane b臋dzie podanie dawki od 0,5 do 1 mg propofolu/kg mc. w czasie od 1 do 5 minut. Podtrzymanie wymaganego poziomu sedacji mo偶na osi膮gn膮膰 dobieraj膮c odpowiednio szybko艣膰 infuzji leku Propofol 1% Fresenius. U wi臋kszo艣ci pacjent贸w wymagane b臋dzie zastosowanie od 1,5 do 4,5 mg propofolu/kg mc./godz. Je艣li konieczne jest szybkie zwi臋kszenie poziomu sedacji, infuzj臋 mo偶na uzupe艂ni膰 podaj膮c w bolusie propofol w dawce od 10 do 20 mg propofolu (od 1 do 2 ml leku Propofol 1% Fresenius).

W celu sedacji pacjent贸w w wieku powy偶ej 16 lat wentylowanych mechanicznie w trakcie intensywnej opieki medycznej dawk臋 leku nale偶y dostosowa膰 do wymaganego poziomu sedacji. Zadowalaj膮cy poziom sedacji osi膮ga si臋 zwykle stosuj膮c szybko艣膰 podawania w zakresie od 0,3 do 4,0 mg propofolu/kg mc./godz. Nie zaleca si臋 stosowania leku w infuzji z szybko艣ci膮 wi臋ksz膮 ni偶 4,0 mg propofolu/kg mc./godz.

Pacjenci w podesz艂ym wieku i os艂abieni
U pacjent贸w w podesz艂ym wieku i pacjent贸w os艂abionych mog膮 by膰 wymagane mniejsze dawki.

Dzieci i m艂odzie偶 w wieku powy偶ej 1 miesi膮ca 偶ycia
Nie zaleca si臋 stosowania leku Propofol 1% Fresenius u dzieci w wieku poni偶ej 1 miesi膮ca 偶ycia.
Nale偶y r贸wnie偶 zachowa膰 szczeg贸ln膮 ostro偶no艣膰 podaj膮c Propofol 1% Fresenius dzieciom w wieku poni偶ej 3 lat, chocia偶 aktualnie dost臋pne dane nie wskazuj膮, by stosowanie leku by艂o mniej bezpieczne ni偶 u dzieci w wieku powy偶ej 3 lat.

Dawk臋 nale偶y dostosowa膰 uwzgl臋dniaj膮c wiek i (lub) mas臋 cia艂a. U wi臋kszo艣ci dzieci w wieku powy偶ej 8 lat wymagana do u艣pienia (wprowadzenia do znieczulenia) dawka wynosi oko艂o 2,5 mg/kg mc. leku Propofol 1% Fresenius. U m艂odszych dzieci, w szczeg贸lno艣ci tych pomi臋dzy 1 miesi膮cem a 3 rokiem 偶ycia, wymagana dawka mo偶e by膰 wi臋ksza (od 2,5 do 4 mg/kg mc.).

Dawki w zakresie od 9 do 15 mg/kg mc./godz. zwykle pozwalaj膮 osi膮gn膮膰 wymagany stan u艣pienia (podtrzymanie znieczulenia). U m艂odszych dzieci, w szczeg贸lno艣ci tych pomi臋dzy 1 miesi膮cem a 3 rokiem 偶ycia, mo偶e by膰 wymagana wi臋ksza dawka.

Do wywo艂ania sedacji podczas zabieg贸w chirurgicznych i diagnostycznych u dzieci w wieku powy偶ej 1 miesi膮ca 偶ycia, dla wi臋kszo艣ci pacjent贸w wymagane jest podanie leku Propofol 1% Fresenius w dawce od 1 do 2 mg/kg mc. Podtrzymanie wymaganego poziomu sedacji osi膮ga si臋 dobieraj膮c odpowiednio szybko艣膰 infuzji leku Propofol 1% Fresenius. U wi臋kszo艣ci pacjent贸w wymagane jest zastosowanie od 1,5 do 9 mg propofolu/kg mc./godz. Je艣li konieczne jest szybkie zwi臋kszenie poziomu sedacji, infuzj臋 mo偶na uzupe艂ni膰 podaj膮c w bolusie propofol w dawce do 1 mg/kg mc.

Leku Propofol 1% Fresenius nie wolno stosowa膰 u dzieci i m艂odzie偶y w wieku poni偶ej 16 lat do sedacji na oddzia艂ach intensywnej opieki medycznej, poniewa偶 nie potwierdzono bezpiecze艅stwa stosowania propofolu w tym wskazaniu w tej grupie wiekowej.

Spos贸b podawania
Propofol 1% Fresenius przeznaczony jest do podania do偶ylnego, zwykle na grzbietowej cz臋艣ci d艂oni lub przedramieniu. Anestezjolog mo偶e u偶y膰 ig艂y lub kaniuli (cienkiej plastikowej rurki). Propofol 1% Fresenius b臋dzie wstrzykiwany do 偶y艂y r臋cznie lub za pomoc膮 pompy elektrycznej. Podczas d艂ugich operacji i w intensywnej opiece medycznej mo偶e by膰 stosowana pompa elektryczna.

Czas trwania leczenia
W przypadku stosowania leku Propofol 1% Fresenius do sedacji, nie mo偶na go stosowa膰 d艂u偶ej ni偶 przez 7 dni.

Przedawkowanie – zastosowanie zbyt du偶ej dawki

Lekarz zapewni, 偶e pacjent otrzyma odpowiedni膮 dawk臋 leku Propofol 1% Fresenius w zale偶no艣ci od przeprowadzanego zabiegu.

Jednak偶e, r贸偶ni pacjenci wymagaj膮 r贸偶nych dawek leku. Je艣li pacjent otrzyma zbyt du偶膮 dawk臋 leku, lekarz anestezjolog wdro偶y odpowiednie post臋powanie aby zapewni膰 odpowiedni膮 prac臋 serca i uk艂adu oddechowego. Dlatego te偶 leki znieczulaj膮ce podawane s膮 wy艂膮cznie przez lekarzy wyspecjalizowanych w zakresie anestezjologii lub intensywnej opieki medycznej.

W razie jakichkolwiek dalszych w膮tpliwo艣ci zwi膮zanych ze stosowaniem tego leku nale偶y zwr贸ci膰 si臋 do lekarza.

Co mog臋 je艣膰 i pi膰 podczas stosowania Propofol 1% Fresenius – czy mog臋 spo偶ywa膰 alkohol?

Po podaniu leku Propofol 1% Fresenius, pacjent nie powinien je艣膰, pi膰 lub spo偶ywa膰 alkoholu do czasu ca艂kowitego odzyskania przytomno艣ci.

艁膮czenie alkoholu z niekt贸rymi lekami mo偶e by膰 gro藕ne dla zdrowia, a nawet 偶ycia. Dowiedz si臋 wi臋cej na temat interakcji lek贸w z alkoholem.

Czy mo偶na stosowa膰 Propofol 1% Fresenius w okresie ci膮偶y i karmienia piersi膮?

Je艣li pacjentka jest w ci膮偶y lub karmi piersi膮, przypuszcza 偶e mo偶e by膰 w ci膮偶y lub gdy planuje mie膰 dziecko, powinna poradzi膰 si臋 lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Propofol 1% Fresenius nie powinien by膰 podawany kobietom w okresie ci膮偶y, je艣li nie jest to bezwzgl臋dnie konieczne.

Matki powinny przerwa膰 karmienie piersi膮 i wyrzuca膰 pokarm zebrany przez 24 godziny po podaniu leku Propofol 1% Fresenius.

Ulotka Propofol 1% Fresenius – do pobrania pe艂na wersja ulotki dla pacjenta

Do pobrania pe艂na ulotka przeznaczona dla pacjent贸w. Opr贸cz informacji zawartych na naszej stronie, znajdziesz tu dodatkowo nast臋puj膮ce dane: skutki uboczne, przeciwwskazania, dzia艂ania niepo偶膮dane, interakcje z innymi lekami, wp艂yw substancji na prowadzenie pojazd贸w i maszyn oraz inne ostrze偶enia i 艣rodki ostro偶no艣ci. 艢ci膮gnij ulotk臋 przeznaczon膮 dla pacjen贸w w formacie pdf:

PROPOFOL 1% FRESENIUS, 10 mg/ml (1%), emulsja do wstrzykiwa艅 lub infuzji (Propofolum)

Charakterystyka produktu leczniczego (ChPL) – dokumentacja dla lekarzy i farmaceut贸w

艢ci膮gnij charakterystyk臋 produktu leczniczego, zawieraj膮c膮 specjalistyczne informacje na temat Propofol 1% Fresenius m.in. posta膰 farmaceutyczna, dane kliniczne, interakcje z innymi produktami leczniczymi, w艂a艣ciwo艣ci farmakologiczne, dane farmaceutyczne. ChPL jest dokumentem przeznaczonym wy艂膮cznie dla wykwalifikowanego personelu medycznego. Pobierz ChPL w formacie pdf:

PROPOFOL 1% FRESENIUS, 10 mg/ml (1%), emulsja do wstrzykiwa艅 lub infuzji (Propofolum)

Ocena i opinie o Propofol 1% Fresenius - forum pacjent贸w

Stosujesz Propofol 1% Fresenius? Zach臋camy do podzielenia si臋 opini膮 na jego temat na forum. Nie musisz si臋 rejestrowa膰, na poni偶szym formularzu wystarczy wpisanie nazwy u偶ytkownika/pseudonimu.

Opisuj膮c swoje do艣wiadczenia na temat przyjmowania preparatu, mo偶esz pom贸c innym pacjentom. Nasi czytelnicy codziennie publikuj膮 opinie na temat stosowanych lek贸w. Je偶eli jeste艣 zainteresowany ich najnowszymi wypowiedziami - sprawd藕 100 najnowszych opinii pacjent贸w.

Dodaj komentarz