Fervex junior saszetki

19.44 

Kup teraz

Opis

Zastosowanie Fervex Junior saszetki (Opakowanie: 8 )Fervex Junior saszetki (Opakowanie: 8 ) jest lekiem złożonym przeznaczonym do doraźnego stosowania w przypadku wystąpienia objawów przeziębienia, grypy i stanów grypopodobnych. Wskazaniem do zastosowania leku jest wystąpienie dolegliwości, takich jak: ból głowy, gorączka, zapalenie błony śluzowej nosa i gardła. Lek jest przeznaczony dla dzieci powyżej 6 lat. Lek nie zawiera cukru.
Efekt działania Fervex Junior saszetki (Opakowanie: 8 )Fervex Junior saszetki (Opakowanie: 8 ) ma postać granulatu do sporządzania roztworu doustnego, zawierającego 3 składniki aktywne. Paracetamol działa przeciwbólowo i przeciwgorączkowo. Maleinian feniraminy powoduje zmniejszenie przekrwienia i obrzęku błon śluzowych, dzięki czemu udrażnia przewody nosowe. Kwas askorbowy uzupełnia niedobory witaminy C w organizmie.
SkładSubstancjami czynnymi leku są: paracetamol 280 mg, kwas askorbowy 100 mg i maleinian feniraminy 10 mg. Pozostałe składniki to: mannitol, kwas cytrynowy bezwodny, powidon, magnezu cytrynian bezwodny, acesulfam potasowy, aromat malinowy (skład aromatu malinowego: maltodekstryna, aromat malinowy 054428A, Permastabil 505528RI, skrobia modyfikowana (E1450), czerwień Allura AC (E129), błękit brylantowy FCF (E133), żółcień pomarańczowa FCF (E110), sodu chlorek i (lub) sodu siarczan.
Środki ostrożnościMogą wystąpić reakcje nadwrażliwości na lek, należy wówczas natychmiast przerwać stosowanie. Jeśli znana jest jakakolwiek alergia na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników produktu leczniczego, nie wolno go stosować.

Tego produktu leczniczego nie wolno stosować w przypadku:
– ciężkiej niewydolności wątroby lub nerek,
– jaskry z wąskim kątem,
– rozrostu gruczołu krokowego z utrudnionym oddawaniem moczu.

Nie należy stosować u dzieci poniżej 6 lat.

Przed rozpoczęciem stosowania leku należy to omówić to z lekarzem lub farmaceutą. Jeśli objawy utrzymują się po 3 dniach leczenia, należy skontaktować się z lekarzem. Ryzyko wystąpienia uzależnienia, głównie psychicznego, obserwowane jest zwłaszcza w przypadku stosowania dawek większych niż zalecane oraz w przypadku długotrwałego leczenia.
Lek zawiera paracetamol, więc należy zwrócić uwagę na zawartość tej substancji czynnej w innych produktach, aby zapobiec przedawkowaniu. Szczególne ryzyko uszkodzenia wątroby istnieje u pacjentów głodzonych i regularnie pijących alkohol. Paracetamol należy stosować ostrożnie u pacjentów z niedoborem dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej (G-6-PD).

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.
Ze względu na zawartość feniraminy:
Niezalecane połączenia:
– alkohol nasila działanie uspokajające większości leków przeciwhistaminowych – antagonistów receptora H1. Zmiany w zdolności skupienia uwagi mogą zaburzać zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Należy unikać przyjmowania napojów alkoholowych lub leków zawierających alkohol.
Połączenia, przy których należy zachować ostrożność:
– inne leki o działaniu uspokajającym: pochodne morfiny (leki przeciwbólowe, przeciwkaszlowe), neuroleptyki, barbiturany, benzodiazepiny, leki przeciwlękowe inne niż benzodiazepiny (np. meprobamat), leki nasenne, leki przeciwdepresyjne o działaniu uspokajającym (amitryptylina, doksepina, mianseryna, mirtazapina, trimipramina), leki przeciwhistaminowe blokujące receptor H1 o działaniu uspokajającym, leki przeciwnadciśnieniowe o działaniu ośrodkowym, baklofen i talidomid,
– inne leki o działaniu atropinowym: leki przeciwdepresyjne o budowie podobnej do imipraminy, większość leków przeciwhistaminowych blokujących receptor H1, antycholinergiczne leki przeciwparkinsonowskie, leki atropinopodobne o działaniu przeciwskurczowym, dizopiramid, neuroleptyki z grupy pochodnych fenotiazyny, klozapina.
Ze względu na zawartość paracetamolu:
– Salicylamid wydłuża czas wydalania paracetamolu.
– Ryfampicyna, leki przeciwpadaczkowe, leki nasenne z grupy barbituranów i inne leki indukujące enzymy mikrosomalne stosowane łącznie z paracetamolem zwiększają ryzyko uszkodzenia wątroby.
– Kofeina nasila działanie przeciwbólowe i przeciwgorączkowe paracetamolu.
– Jednoczesne stosowanie dużych dawek paracetamolu i niesteroidowych leków przeciwzapalnych może zwiększać ryzyko wystąpienia zaburzeń czynności nerek.
– Paracetamol nasila działanie doustnych leków przeciwzakrzepowych z grupy kumaryny.
– Paracetamol stosowany z inhibitorami MAO może wywołać stan pobudzenia i wysoką gorączkę.
– Wpływ na wykonywane badania laboratoryjne: podawanie paracetamolu może mieć wpływ na wyniki badania poziomu kwasu moczowego we krwi wykonywanego metodą obejmującą zastosowanie kwasu fosforo-wolframowego, jak również na badanie poziomu glukozy metodą oksydazowo-peroksydazową.

Ze względu na zawartość kwasu askorbowego:
– Kwas askorbowy może zmniejszać skuteczność warfaryny i stężenie flufenazyny w osoczu oraz zmniejsza pH moczu, co może mieć wpływ na wydalanie innych, równocześnie stosowanych leków.

Jeśli kobieta jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza, przed zastosowaniem tego leku. Nie należy stosować leku w czasie ciąży i karmienia piersią.

Podczas przyjmowania leku może wystąpić senność wpływająca na sprawność psychofizyczną osób prowadzących pojazdy mechaniczne i obsługujących maszyny.
Sposób użyciaTen lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta, lub według zaleceń lekarza bądź farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
Zawartość saszetki należy rozpuścić w dostatecznej ilości zimnej lub gorącej wody.

Stosowanie u dzieci i młodzieży:
Dzieci od 6 do 10 lat: 1 saszetka 2 razy na dobę.
Dzieci od 10 do 12 lat: 1 saszetka 3 razy na dobę.
Młodzież od 12 do 15 lat: 1 saszetka 4 razy na dobę.
Maksymalne zalecane dawki paracetamolu:
Dzieci i młodzież o masie ciała do 50 kg: maksymalna dawka dobowa paracetamolu wynosi 60 mg/kg mc./dobę, łącznie nie większa niż 3 g/dobę, podawana w dawkach podzielonych po 10-15 mg/kg mc.
Dorośli i młodzież o masie ciała powyżej 50 kg: maksymalna dawka dobowa paracetamolu wynosi 4 g/dobę.

Pomiędzy podaniem kolejnych dawek zachować przynajmniej 4-godzinne odstępy.
W przypadku ciężkiej niewydolności nerek przerwy pomiędzy podaniem kolejnych dawek powinny wynosić przynajmniej 8 godzin. Nie należy stosować dłużej niż 3 dni bez porozumienia z lekarzem.

Dodatkowe informacje
Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.
Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Fervex Junior saszetki (Opakowanie: 8 ) możecie kupić na stronie apteki internetowej www.apodiscounter.pl.

Cieszymy się, że korzystasz z BL Market. Aktualnie przeglądasz stronę produktu Fervex junior saszetki. Pamiętaj, że produkt ten nie jest sprzedawany przez właściciela portalu baza-lekow.com.pl. Sprzedaż odbywa się przez sklep internetowy lub podmiot zewnętrzny posiadający stosowne zezwolenia do prowadzenia apteki internetowej. Zachęcamy do zakupów za naszym pośrednictwem. W ofercie sklepów i aptek z którymi współpracujemy oprócz Fervex junior saszetki, znajdziecie Państwo: leki OTC, suplementy diety, wyroby medyczne, kosmetyki oraz sprzęt medyczny i akcesoria. Ponad 25 tysięcy dobrej jakości produktów polskich i niemieckich.

Informacje dodatkowe

Producent

Dostępność