Primene 10%

Lek PRIMENE 10% jest jałowym roztworem 20 L-aminokwasów, który pod względem ilościowym i jakościowym odpowiada zapotrzebowaniu dziecka na białka:
– zawiera wszystkie niezbędne oraz nie niezbędne dla dziecka aminokwasy;
– zawiera stosunkowo dużo lizyny;
– zawiera taurynę;
– zawiera stosunkowo mało metioniny;
– charakteryzuje się obniżoną zawartością fenyloalaniny i proliny;
– niezbędne aminokwasy stanowią 47,5% całkowitej zawartości aminokwasów, a aminokwasy o łańcuchach rozgałęzionych 24%;
– badania kliniczne wykazały, że przy zrównoważonej podaży energii, lek PRIMENE 10% pozwala na zadawalający przyrost wzrostu i masy ciała, jak również zadawalający rozwój psychomotoryczny dziecka;
– lek PRIMENE 10% nie zawiera elektrolitów, aby ułatwić leczenie indywidualne z zastosowaniem roztworów elektrolitów.

Aminokwasy są to elementy budulcowe, które organizm wykorzystuje do wytwarzania białek.

Lek PRIMENE 10% może wchodzić w skład mieszanin odżywczych składających się cukrów, tłuszczów, elektrolitów, elementów śladowych i witamin, gdy znana jest zgodność i stabilność leku PRIMENE 10% z innymi składnikami mieszaniny.

Lek PRIMENE 10% jest wskazany do stosowania:
– u dzieci i niemowląt, noworodków urodzonych o czasie lub wcześniaków, o normalnej masie ciała lub z niedowagą, w celu podania pokarmu (odżywianie) bezpośrednio do krwi (dożylnie), gdy odżywianie doustne lub dojelitowe jest niemożliwe, niewystarczające lub przeciwwskazane. Zwykle jest stosowany z innymi roztworami i składnikami do żywienia, takimi jak glukoza, tłuszcze, związki mineralne i witaminy.

Lek PRIMENE 10% należy stosować wyłącznie w warunkach specjalistycznej opieki medycznej.

Jaki jest skład Primene 10%, jakie substancje zawiera?

Substancje czynne leku:

100 ml roztworu do infuzji zawiera:
L-Izoleucyna 0,670 g
L-Leucyna 1,000 g
L-Walina 0,760 g
L-Lizyna 1,100 g
L-Metionina 0,240 g
L-Fenyloalanina 0,420 g
L-Treonina 0,370 g
L-Tryptofan 0,200 g
L-Arginina 0,840 g
L-Histydyna 0,380 g
L-Alanina 0,800 g
Kwas L-asparaginowy 0,600 g
L-Cysteina 0,189 g
Kwas L-glutaminowy 1,000 g
Glicyna 0,400g
L-Prolina 0,300 g
L-Seryna 0,400 g
L-Tyrozyna 0,045 g
L-Ornityny chlorowodorek 0,318 g
Tauryna 0,06 g
Azot całkowity: 15 g/l
Aminokwasy: 100 g/l
Chlorki: 19 mmol/l

Pozostałe składniki leku to: kwas L-jabłkowy, woda do wstrzykiwań
Osmolarność: 780 mOsm/l.

Zobacz listę produktów zawierających substancje:

Dawkowanie preparatu Primene 10% – jak stosować ten lek?

Lek PRIMENE 10% może być podawany dzieciom, niemowlętom i noworodkom (urodzonym o czasie lub wcześniakom).

Jest to roztwór do infuzji, podawany przez plastikową rurkę do żyły w ramieniu lub do dużej żyły w klatce piersiowej.

Dawkowanie i czas trwania leczenia
Lekarz zadecyduje o dawce leku oraz jak długo będzie on podawany. Zależy to od wieku, masy ciała pacjenta, stanu klinicznego pacjenta, zapotrzebowania na białko i zdolności organizmu pacjenta do rozkładania i wykorzystania składników leku PRIMENE 10%. Dodatkowe odżywianie lub białka mogą być również podawane doustnie/dojelitowo.

Dawkowanie
W zależności od masy ciała, wieku i katabolizmu białek u dziecka:
1,5 do 3,5 g aminokwasów / kg mc./24 godziny, to jest
0,23 do 0,53 g azotu / kg mc./24 godziny lub
15 do 35 ml leku PRIMENE 10% / kg mc./24 godziny.
Prędkość wlewu nie powinna przekraczać 0,05 ml/kg mc./minutę.

Drogi podania
– sam lek PRIMENE 10% powinien być podawany poprzez żyłę centralną lub żyłę obwodową;
– lek PRIMENE 10% stosowany równolegle z innymi roztworami lub jako mieszanina powinien być podawany, w zależności od ostatecznej osmolarności wstrzykiwanego roztworu, poprzez żyły obwodowe lub jedną z żył centralnych.

Szybkość wlewu i czas trwania
Zalecane szybkości wlewu:
– noworodki i niemowlęta: wlew ciągły (przez 24 godziny);
– dzieci: wlew ciągły (przez 24 godz.) lub wlew cykliczny (przez 8 do 12 godz. w ciągu doby).

Szybkość wlewu powinna uwzględniać podawaną dawkę, charakterystykę podawanego roztworu, dobową objętość podaży i czas trwania wlewu.

Lek PRIMENE 10% jest z zasady podawany wraz z substancjami dostarczającymi energii, które odpowiadają potrzebom dziecka, równolegle albo jako składnik mieszanin odżywczych.

Lek PRIMENE 10% można włączyć jako składnik mieszanin odżywczych zawierających cukry, tłuszcze, elektrolity, pierwiastki śladowe i witaminy, po uprzednim sprawdzeniu ich zgodności i stabilności.

Przedawkowanie – zastosowanie zbyt dużej dawki

Objawy
W przypadku podania pacjentowi zbyt dużej dawki leku lub zbyt szybkiej infuzji, u pacjenta może dojść do zwiększenia objętości krwi krążącej, zwiększenia kwasowości krwi lub zwiększenia zawartości azotu we krwi i w moczu. Objawy przedmiotowe mogą obejmować nudności, wymioty, drżenie, splątanie i szybkie bicie serca. W takich sytuacjach, infuzja musi zostać natychmiast przerwana.

Lekarz zadecyduje czy konieczne są dodatkowe działania.

Aby zapobiec wystąpieniu tych zdarzeń, lekarz będzie regularnie kontrolował stan pacjenta i wykonywał badania krwi podczas leczenia.

Co mogę jeść i pić podczas stosowania Primene 10% – czy mogę spożywać alkohol?

Brak danych na temat stosowania PRIMENE 10% z jedzeniem i piciem.

Łączenie alkoholu z niektórymi lekami może być groźne dla zdrowia, a nawet życia. Dowiedz się więcej na temat interakcji leków z alkoholem.

Czy można stosować Primene 10% w okresie ciąży i karmienia piersią?

Lek PRIMENE 10% jest wskazany do stosowania u dzieci, niemowląt oraz noworodków, dlatego też brak jest danych dotyczących stosowania leku PRIMENE 10% u kobiet w ciąży i w okresie karmienia piersią. Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku.

Ulotka Primene 10% – do pobrania pełna wersja ulotki dla pacjenta

Do pobrania pełna ulotka przeznaczona dla pacjentów. Oprócz informacji zawartych na naszej stronie, znajdziesz tu dodatkowo następujące dane: skutki uboczne, przeciwwskazania, działania niepożądane, interakcje z innymi lekami, wpływ substancji na prowadzenie pojazdów i maszyn oraz inne ostrzeżenia i środki ostrożności. Ściągnij ulotkę przeznaczoną dla pacjenów w formacie pdf:

PRIMENE 10%, roztwór do infuzji

Ściągnij dokument PDF - PRIMENE 10%, roztwór do infuzji

Pobrano 6 razy

Rozmiar plku 117.63 KB

Charakterystyka produktu leczniczego (ChPL) – dokumentacja dla lekarzy i farmaceutów

Ściągnij charakterystykę produktu leczniczego, zawierającą specjalistyczne informacje na temat Primene 10% m.in. postać farmaceutyczna, dane kliniczne, interakcje z innymi produktami leczniczymi, właściwości farmakologiczne, dane farmaceutyczne. ChPL jest dokumentem przeznaczonym wyłącznie dla wykwalifikowanego personelu medycznego. Pobierz ChPL w formacie pdf:

PRIMENE 10%, roztwór do infuzji

Ściągnij dokument PDF - PRIMENE 10%, roztwór do infuzji

Pobrano 12 razy

Rozmiar plku 167.45 KB

Opinie o Primene 10% - forum pacjentów

Stosujesz Primene 10%? Zachęcamy do podzielenia się opinią na jego temat na forum. Nie musisz się rejestrować, na poniższym formularzu wystarczy wpisanie nazwy użytkownika/pseudonimu.

Opisując swoje doświadczenia na temat przyjmowania preparatu, możesz pomóc innym pacjentom. Nasi czytelnicy codziennie publikują opinie na temat stosowanych leków. Jeżeli jesteś zainteresowany ich najnowszymi wypowiedziami - sprawdź 100 najnowszych opinii pacjentów.

Dodaj komentarz