Konsultacja merytoryczna:

PoltechMBrIDA

Zestaw PoltechMBrIDA jest przeznaczony wyłącznie do badań diagnostycznych. Jest wykorzystywany do diagnostyki schorzeń dróg żółciowych i różnicowania żółtaczek. Stosuje się go do obrazowania układu żółciowego, szczególnie przy obniżonej wydolności wątroby i wysokim poziomie bilirubiny.

Obrazowanie układu żółciowego można wykonać przy stężeniu bilirubiny nawet ponad 5 mg%. Przy diagnozowaniu żółtaczek, niedrożności dróg żółciowych, zaburzeń funkcjonalnych pęcherzyka żółciowego, zapaleniu dróg żółciowych, cystach przewodów żółciowych, i innych podobnych zmianach chorobowych w układzie żółciowym.

Preparat 99mTc-MBrIDA może być również wykorzystany do wykrycia cholestazy wewnątrzwątrobowej i odróżnienia jej od innych chorób wątroby, które są związane z niszczeniem hepatocytów.

Jaki jest skład PoltechMBrIDA, jakie substancje zawiera?

– Substancją czynną leku jest sodu N-[3-bromo-2,4,6-trimetylo-acetanilido]-iminodioctan.

– Pozostałe składniki to: cyny(II) chlorek dwuwodny, azot.

Zobacz listę produktów zawierających substancje:

Dawkowanie preparatu PoltechMBrIDA – jak stosować ten lek?

PoltechMBrIDA jest preparatem do podawania dożylnego wyłącznie w dawkach diagnostycznych.

Dawkowanie
99mTc-MBrIDA podaje się dożylnie po wyznakowaniu zestawu jałowym, wolnym od utleniaczy roztworem eluatu z generatora radionuklidowego 99Mo/99mTc, zgodnie z instrukcją znakowania. Zalecana aktywność do przeprowadzenia jednego badania u osoby dorosłej mieści się w granicach od 75 do 150 MBq (2,0 – 4,0 mCi). Przy podwyższonym poziomie bilirubiny we krwi podana dawka radiofarmaceutyku może być wyższa i wynosić od 5 do 10 mCi.

Do znakowania jednej fiolki zestawu można użyć technetu-99m w 5 ml roztworu nadtechnecjanu-99mTc sodowego (eluatu z generatora radionuklidowego 99Mo/99mTc) o aktywności 370 – 1500 MBq. Ilość ta wystarcza do przeprowadzenia badania u kilku (1-10) osób dorosłych.

Po wyznakowaniu technetem-99m w postaci nadtechnecjanu sodu [99mTc] preparat jest podawany drogą iniekcji dożylnej. Po podaniu dożylnym 99mTc-MBrIDA gromadzi się w wątrobie (w hepatocytach) i układzie żółciowym. Badanie scyntygraficzne pozwala ocenić zaburzenia w przepływie żółci do jelit.

Maksimum wychwytu znakowanego preparatu przypada na 15 – 20 minut po podaniu. Produkt jest wydzielany przez przewody żółciowe i pęcherzyk żółciowy do jelit.

Badanie scyntygraficzne można rozpocząć bezpośrednio po podaniu dożylnym radiofarmaceutyku.

Sposób podania
Radioaktywny preparat 99mTc-MBrIDA jest przeznaczony do podawania dożylnego pod ścisłą kontrolą wyspecjalizowanego personelu.

Podczas podawania leku, należy ściśle przestrzegać zasad bezpieczeństwa pracy w warunkach narażenia na promieniowanie jonizujące.

Przedawkowanie – zastosowanie zbyt dużej dawki

Znakowany roztwór 99mTc-MBrIDA należy do preparatów podawanych w warunkach ścisłej kontroli lekarskiej wyłącznie w Zakładach Medycyny Nuklearnej, przez wykwalifikowany personel, dlatego ryzyko ewentualnego pomyłkowego podania jest niezwykle niskie.

W przypadku dawek diagnostycznych można pominąć ryzyko wynikające z przedawkowania. Jeżeli jednak nastąpi przedawkowanie, dawkę pochłoniętą otrzymaną przez pacjenta można obniżyć przyspieszając wydalanie radionuklidu z organizmu przez częste wypróżnienia i oddawanie moczu.

Co mogę jeść i pić podczas stosowania PoltechMBrIDA – czy mogę spożywać alkohol?

Nie są zalecane żadne szczególne środki ostrożności.

Łączenie alkoholu z niektórymi lekami może być groźne dla zdrowia, a nawet życia. Dowiedz się więcej na temat interakcji leków z alkoholem.

Czy można stosować PoltechMBrIDA w okresie ciąży i karmienia piersią?

Bezwzględnym przeciwwskazaniem do stosowania preparatu jest ciąża i karmienie piersią.

Jeżeli zachodzi konieczność podania radiofarmaceutyków kobietom w wieku rozrodczym, należy się upewnić, że kobieta nie jest w ciąży. U kobiet, u których nastąpiło zaburzenie cyklu należy najpierw wykluczyć ciążę. Jeśli kobieta ominęła jedno miesiączkowanie, należy uznać, że jest w ciąży do momentu, gdy zostanie ona potwierdzona bądź też wykluczona. Badania u kobiet w wieku rozrodczym powinny być przeprowadzane w pierwszych dniach (około 10 dni) po wystąpieniu menstruacji.

Należy zaprzestać karmienia piersią po podaniu pierwszej dawki radiofarmaceutyku z powodu możliwego zagrożenia dla zdrowia dziecka. Karmienie może zostać wznowione, gdy dawka promieniowania, jaką dziecko mogłoby otrzymać podczas karmienia i podczas kontaktu z matką będzie mieścić się w wyznaczonych prawnie normach.

W przypadku braku pewności ważne jest ograniczenie narażenia na promieniowanie podczas badań. Należy zawsze brać pod uwagę inne metody, niewykorzystujące promieniowania jonizującego.

Żródła / Bibliografia:


Ulotka informacyjna dla pacjenta oraz charakterystyka produktu leczniczego PoltechMBrIDA

Ulotka PoltechMBrIDA – do pobrania pełna wersja ulotki dla pacjenta

Do pobrania pełna ulotka przeznaczona dla pacjentów. Oprócz informacji zawartych na naszej stronie, znajdziesz tu dodatkowo następujące dane: skutki uboczne, przeciwwskazania, działania niepożądane, interakcje z innymi lekami, wpływ substancji na prowadzenie pojazdów i maszyn oraz inne ostrzeżenia i środki ostrożności. Ściągnij ulotkę przeznaczoną dla pacjenów w formacie pdf:

PoltechMBrIDA, 20 mg, zestaw do sporządzania preparatu radiofarmaceutycznego (Sodu N-[3-bromo-2,4,6-trimetylo-acetanilido]-iminodioctan)

Ściągnij dokument PDF

Pobrano 3 razy

Rozmiar plku 131.39 KB

Charakterystyka produktu leczniczego (ChPL) – dokumentacja dla lekarzy i farmaceutów

Ściągnij charakterystykę produktu leczniczego, zawierającą specjalistyczne informacje na temat PoltechMBrIDA m.in. postać farmaceutyczna, dane kliniczne, interakcje z innymi produktami leczniczymi, właściwości farmakologiczne, dane farmaceutyczne. ChPL jest dokumentem przeznaczonym wyłącznie dla wykwalifikowanego personelu medycznego. Pobierz ChPL w formacie pdf:

PoltechMBrIDA, 20 mg, zestaw do sporządzania preparatu radiofarmaceutycznego (Sodu N-[3-bromo-2,4,6-trimetylo-acetanilido]-iminodioctan)

Ściągnij dokument PDF

Pobrano 4 razy

Rozmiar plku 162.46 KB

Cena - ile kosztuje PoltechMBrIDA?

Cena PoltechMBrIDA i dostępność w najbliższej aptece. Sprawdź ile kosztuje lek, czy jest refundowany oraz jaki jest poziom refundacji. Dowiedz się, czy lek jest dostępny bez recepty, czy wymagane jest wystawienie recepty przez lekarza - sprawdź cenę PoltechMBrIDA.

Opinie, forum, oceny pacjentów - zapoznaj się z doświadczeniami innych pacjentów

Stosujesz PoltechMBrIDA? Zachęcamy do podzielenia się opinią na jego temat na forum. Nie musisz się rejestrować, na poniższym formularzu wystarczy wpisanie nazwy użytkownika/pseudonimu.

Opisując swoje doświadczenia na temat przyjmowania preparatu, możesz pomóc innym pacjentom. Nasi czytelnicy codziennie publikują opinie na temat stosowanych leków. Jeżeli jesteś zainteresowany ich najnowszymi wypowiedziami - sprawdź 100 najnowszych opinii pacjentów.

Dodaj komentarz