Polityka prywatności (RODO)

Niniejszy dokument dotyczy przetwarzania oraz ochrony danych osobowych dotyczących Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z serwisu: https://baza-lekow.com.pl (dalej „Serwis”).

Szanujemy prawo do prywatności Użytkowników serwisu https://baza-lekow.com.pl. W szczególności dbamy o ochronę ich danych osobowych oraz stosujemy odpowiednie rozwiązania organizacyjne i techniczne zapobiegające ingerencji w prywatność Użytkowników przez osoby trzecie. Nasze działania są ukierunkowane na zagwarantowanie Użytkownikowi poczucia pełnego bezpieczeństwa na poziomie odpowiednim do obowiązującego prawa, w tym:

  1. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
  2. Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002r. Nr 144 poz. 1204 z zm.);
  3. Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2004 r. nr 171, poz. 1800, z późn. zm.) ;
  4. Ustawy z dnia 10 maja 2018 r.  o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000);

Korzystanie z Serwisu https://baza-lekow.com.pl jest realizowane za pomocą bezpiecznego protokołu SSL, który istotnie zwiększa ochronę transmisji danych w sieci Internet.

Administrator Danych Osobowych

Administratorem danych dotyczących Użytkowników gromadzonych z wykorzystaniem Serwisu jest firma: Web Publisher Tomasz Mierkiewicz, z siedzibą w Poznaniu (60-858) przy ul. Mylna 54/15, zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, REGON: 368282602,  NIP: 7811791677; e-mail: baza.lekow@gmail.com

Przetwarzamy wyłącznie Państwa następujące dane osobowe: adres e-mail. Dane osobowe są przetwarzane w związku z czynnościami zmierzającymi do świadczenia usług informacyjnych w postaci usługi newsletter. Podanie danych osobowych w postaci adresu e-mail jest dobrowolne. Przetwarzamy Państwa adres e-mail podany w formularzu zapisu na newsletter, tylko jeśli jasno wyrażą Państwo zgodę na otrzymywanie newslettera. Dodatkowo w ramach mechanizmu zapisu do bazy, stosujemy metodę podwójnego potwierdzenia tzw. double opt-in – oznacza to, że użytkownik musi potwierdzić chęć zapisu do bazy poprzez kliknięcie odnośnika w otrzymanej wiadomości e-mail. Dzięki temu rozwiązaniu administrator ma pewność, że osoba zgłaszająca chęć zapisu do newslettera na pewno podała właściwy adres e-mail, ma do niego dostęp i  świadomie wyraża zgodę na otrzymywanie informacji. Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywać się będzie na podstawie art. 6 ust 1 lit a RODO i wyłącznie w celu realizacji usługi newsletter. Państwa dane osobowe będą przechowywane, aż do momentu odwołania zgody lub zaprzestania działania usługi newsletter (ustanie celu przetwarzania).

Na naszej stronie używamy różnych technologii do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlania i personalizowania reklam (Google Adsense) oraz analizowania ruchu na stronie (Google Analytics).

Użytkownik w zakresie procesu przetwarzania jego danych posiada uprawnienia do:

  • dostępu do danych (art. 15 RODO);
  • sprostowania danych (art. 16 RODO);
  • usunięcia przetwarzania (art. 17 RODO);
  • ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO);
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

W razie pytań dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych oraz przysługujących Państwu praw, prosimy o kontakt drogą mailową: baza.lekow@gmail.com.

Cena leku oraz rezerwacja w aptece

Dzięki intuicyjnej wyszukiwarce leków dostarczonej przez portal ktomalek.pl, masz możliwość sprawdzenia ceny leku i wygodnej rezerwacji w najbliższej aptece.

cena leku