Polityka prywatności (RODO)

Niniejszy dokument dotyczy przetwarzania oraz ochrony danych osobowych dotyczących Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z serwisu: https://baza-lekow.com.pl (dalej „Serwis”).

Szanujemy prawo do prywatności Użytkowników serwisu https://baza-lekow.com.pl. W szczególności dbamy o ochronę ich danych osobowych oraz stosujemy odpowiednie rozwiązania organizacyjne i techniczne zapobiegające ingerencji w prywatność Użytkowników przez osoby trzecie. Nasze działania są ukierunkowane na zagwarantowanie Użytkownikowi poczucia pełnego bezpieczeństwa na poziomie odpowiednim do obowiązującego prawa, w tym:

 1. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
 2. Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002r. Nr 144 poz. 1204 z zm.);
 3. Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2004 r. nr 171, poz. 1800, z późn. zm.) ;
 4. Ustawy z dnia 10 maja 2018 r.  o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000);

Korzystanie z Serwisu https://baza-lekow.com.pl jest realizowane za pomocą bezpiecznego protokołu SSL, który istotnie zwiększa ochronę transmisji danych w sieci Internet.

Administrator Danych Osobowych

Administratorem danych dotyczących Użytkowników gromadzonych z wykorzystaniem Serwisu jest firma: Web Publisher Tomasz Mierkiewicz, z siedzibą w Poznaniu (60-858) przy ul. Mylna 54/15, zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, REGON: 368282602,  NIP: 7811791677; e-mail: webpublisher.polska@gmail.com.

Przetwarzamy Państwa dane osobowe wyłącznie w celu przekazywania subskrybowanego newslettera. Zapis do naszego newslettera jest całkowicie dobrowolny i nigdy nie wpisujemy na listę odbiorców osób, które same się na niego nie zapisały. Adresy e-mail, które pozyskujemy do listy mailingowej są zawsze podane przez Państwa dobrowolnie, świadomie i w konkretny oraz jednoznaczny sposób. Z tego powodu, aby potwierdzić zapis do newslettera, należy kliknąć w wysłany przez nas link na wskazany przez Państwa adres e-mail. (model double opt-in czyli podwójne uwierzytelnianie).

W procesie subskrypcji newslettera zbieramy Państwa następujące dane:

 • imię (dobrowolnie)
 • adres e-mail (wymagane)

Na naszej stronie używamy różnych technologii do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlania i personalizowania reklam (Google Adsense) oraz analizowania ruchu na stronie (Google Analytics).

Użytkownik w zakresie procesu przetwarzania jego danych posiada uprawnienia do:

 • dostępu do danych (art. 15 RODO);
 • sprostowania danych (art. 16 RODO);
 • usunięcia przetwarzania (art. 17 RODO);
 • ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO);
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

W razie pytań dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych oraz przysługujących Państwu praw, prosimy o kontakt drogą mailową: webpublisher.polska@gmail.com.