Polityka prywatności (RODO)

Niniejszy dokument dotyczy przetwarzania oraz ochrony danych osobowych dotyczących Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z serwisu: https://baza-lekow.com.pl (dalej „Serwis”).

Szanujemy prawo do prywatności Użytkowników serwisu https://baza-lekow.com.pl. W szczególności dbamy o ochronę ich danych osobowych oraz stosujemy odpowiednie rozwiązania organizacyjne i techniczne zapobiegające ingerencji w prywatność Użytkowników przez osoby trzecie. Nasze działania są ukierunkowane na zagwarantowanie Użytkownikowi poczucia pełnego bezpieczeństwa na poziomie odpowiednim do obowiązującego prawa, w tym:

  1. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
  2. Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
  3. Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.

Korzystanie z Serwisu https://baza-lekow.com.pl jest realizowane za pomocą bezpiecznego protokołu SSL, który istotnie zwiększa ochronę transmisji danych w sieci Internet.

Administrator Danych Osobowych

Administratorem danych dotyczących Użytkowników gromadzonych z wykorzystaniem Serwisu jest firma: Web Publisher Tomasz Mierkiewicz, z siedzibą w Poznaniu (60-858) przy ul. Mylna 54/15, zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, REGON: 368282602,  NIP: 7811791677; e-mail: baza.lekow@gmail.com

Przetwarzamy wyłącznie Państwa następujące dane osobowe: adres e-mail. Dane osobowe są przetwarzane w związku z czynnościami zmierzającymi do świadczenia usług informacyjnych w postaci tzw. newslettera. Podanie danych osobowych w postaci adresu e-mail jest dobrowolne. Przetwarzamy Państwa adres e-mail podany w formularzu zapisu na newsletter lub w formularzu przeznaczonym do publikacji opinii o leku, jeśli jasno wyrażą Państwo zgodę na otrzymywanie newslettera. Podstawa prawna: Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celu wysyłki newslettera.

Na naszej stronie używamy różnych technologii do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu personalizowania treści i reklam oraz analizowania ruchu na stronie i w Internecie. Do tego celu możemy zbierać Państwa nr IP lub inne dane osobowe, które zostaną udostępnione.

Użytkownik w zakresie procesu przetwarzania jego danych posiada uprawnienia:

  • dostępu do danych;
  • sprostowania danych;
  • usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

W razie pytań dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych oraz przysługujących Państwu praw, prosimy o kontakt drogą mailową: baza.lekow@gmail.com.

Zapisz się do newslettera,
aby być na bieżąco z nowymi lekami

Zapisz się do newslettera,
aby pobrać plik